In de context van "samen leven" vindt u op notaris.be nog volgende 12 artikels artikels.

Vorige 1 2 Volgende

1 Wat als u ongehuwd samenwoont
Samenwonen is een maatschappelijk aanvaard fenomeen geworden. Het Belgisch burgerlijk recht kent twee...

2 Cohousing: meer waar voor je geld?
Naast de klassieke woonvormen ontstaan steeds meer varianten, zoals cohousing.  Maar wat houdt cohousing...

3 De juridische verschillen tussen trouwen, ongehuwd samenwonen en wettelijk samenwonen
Bij de totstandkoming a) Het huwelijk wordt afgesloten voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. b)...

4 Hoe bewijzen samenwonenden welke goederen van wie zijn?
Bewijs tussen de partners en tegenover hun erfgenamen Bij feitelijk samenwonen is er wettelijk niets...

5 Samenwonen en huren: wat zijn je rechten en plichten in verband met de gezinswoning als feitelijk of wettelijk samenwonend bent ?
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de huurovereenkomst voor de gezinswoning getekend door...

6 Samenwonen en aankopen: wat zijn de gevolgen van een gezamenlijke aankoop?
Vooraleer je tot aankoop overgaat, wend je je best tot een notaris om een en ander te bespreken. In...

7 Wat gebeurt met de samen aangekochte woning wanneer een van de samenwoners overlijdt?
Als op voorhand niets op papier is gezet, is de kans groot dat de langstlevende partner, na het overlijden...

8 Hoe kan je ervoor zorgen dat de langstlevende partner na het overlijden van de andere partner, eigenaar van de gezinswoning, in het huis kan blijven wonen?
Helemaal niet, meer nog, indien niets is bepaald of overeengekomen, heb je geen enkele zekerheid om deze...

9 Hoeveel bedragen de erfenisrechten tussen samenwonenden?
Sedert 1 januari 2001 betaalt hij of zij die erft van de persoon met wie hij of zij in Vlaanderen heeft...

10 Wat zijn de juridische gevolgen van het samenleven ?
Gaat u samenleven? Een belangrijke beslissing. Ongetwijfeld bent u klaar voor de verhuizing, voor het...

Vorige 1 2 Volgende