18

Wilt u iemand een schenking doen ? Hoe regelt u dit?

Hoe kan ik iemand iets schenken? Mag ik zomaar wegschenken wat ik wil en aan wie ik wil? Kan ik mijn schenking terugvragen? Wat kost schenken?

1. Hoe kan u iemand iets schenken?

Wenst u meubelen, geld, juwelen of kasbons te schenken, dan kan u dit doen met een minimum aan formaliteiten en kosten. Dit kan namelijk via een handgift. U kan steeds bij de notaris terecht om precies te vernemen hoe u dit best aanpakt.

Wil u daarentegen een huis, een appartement of een grond schenken of aandelen op naam van uw bedrijf, dan moet u naar de notaris die deze gift zal vastleggen in een akte.

2. Mag u zomaar wegschenken wat u wil? Aan wie u wil?

Neen, de wet bepaalt dat een deel van de nalatenschap voor bepaalde erfgenamen wordt voorbehouden : de overlevende echtgenoot, de afstammelingen en eventueel de ouders. Ze kunnen bij uw overlijden hun deel opeisen. In die gevallen mag u dus slechts een beperkt gedeelte van uw bezittingen wegschenken. Zijn er geen voorbehouden erfgenamen, dan mag u schenken wat en aan wie u wil.

3. Schenken : een vorm van erfenisplanning.

Schenken is een manier om tijdens uw leven uw bezittingen geheel of gedeeltelijk tussen de erfgenamen te verdelen. Zo kan u de verstandhouding in uw familie verzekeren en het risico van twisten en discussies verminderen als u er niet meer bent.

Schenken biedt u ook de mogelijkheid om uw erfgenamen erfbelastingen te laten uitsparen. Dit omdat u in Vlaanderen kan genieten van het voordelig belastingtarief van schenkingen van roerende goederen (3% of 7%). Ook omdat ingevolge de schenking er minder te erven valt waardoor de erfbelasting op een kleiner vermogen wordt berekend. 
Hebt u vragen of twijfels ? De notaris legt u graag uit welke oplossing voor u het meest aangewezen is.

4. Eens gegeven, altijd gegeven?

Gegeven blijft gegeven. Op een schenking kan men in principe niet terugkomen, behalve tussen echtgenoten. Zij kunnen nog steeds van gedachten veranderen.

U kan ook een aantal voorwaarden inbouwen of de schenking beperken. Zo kan u het gebruik en genot van de geschonken woning behouden en ze levenslang blijven bewonen of verhuren. Voor iedereen kan een schenking op maat worden uitgewerkt.