23

Ik ontving vruchtgebruik. Wat betekent dit?

Mijn zuster is overleden. Ingevolge haar testament gaat haar erfenis naar mijn drie kinderen, maar met vruchtgebruik in mijn voordeel zolang ik leef. Wat mag ik als vruchtgebruiker doen en wat niet? Volgende zaken zijn in de erfenis begrepen: a) een huis b) een aantal aandelen en obligaties c) een som baar geld

Wettelijk bent u als vruchtgebruiker verplicht een inventaris te laten opmaken voor de roerende goederen, een staat van de onroerende goederen en een borg te stellen, tenzij het testament u van deze laatste verplichting zou hebben ontslagen.
Vruchtgebruik betekent van een goed het genot hebben als een eigenaar, maar met de verplichting het goed in stand te houden, zodat het bij het einde van het vruchtgebruik terug kan worden gegeven aan de blote eigenaars (in dit geval uw drie kinderen).
Dit heeft in uw geval volgende consequenties:
a) het huis
U kan het zelf bewonen of verhuren, zelfs gratis laten bewonen door wie u wil. Anderzijds bent u verplicht alle kosten tot onderhoud te dragen, behoudens deze voor de grove herstellingen, d.w.z. deze van zware muren en gewelven, vernieuwingen van balken en gehele daken. Ook de onroerende voorheffing is ten laste van de vruchtgebruiker.
b) de aandelen en obligaties
Hier hebt u recht op de opbrengsten (coupons), zonder evenwel de effecten te mogen verkopen. Wanneer ze op het einde van hun looptijd komen en uitbetaald worden, mag u het kapitaal ontvangen. Bij het einde van het vruchtgebruik moeten de blote eigenaars dezelfde aandelen en obligaties terugvinden, of, voor deze die intussen uitbetaald zijn, het nominaal bedrag in geld.
c) de som in baar geld
U kan deze geldsom in ontvangst nemen en er over beschikken naar goeddunken. Maar bij het einde van het vruchtgebruik moeten de blote eigenaars eenzelfde som ontvangen van u of uw erfgenaam.