2

Kan ik mijn testament achteraf nog wijzigen?

Vergeet het oubollig imago van het testament! Vandaag heeft het testament een meerwaarde in een maatschappij waar steeds meer samenlevingsvormen ontstaan. Een testament is een handig instrument als het op successieplanning aankomt. Iedereen weet wel wat een testament is, maar vaak zijn mensen onvoldoende op de hoogte over de voordelen ervan . Een testament kan je in principe zelf schrijven , maar natuurlijk biedt een bezoek aan de notaris meer zekerheid. Stel je voor dat je uw testament uit het oog bent verloren of slordig omgaat met formuleringen…

Een groot voordeel van het testament is dat het een heel flexibel instrument is. In geen geval is een testament definitief. Indien omstandigheden in de loop van je leven veranderen (je leeft niet meer met je partner, een kind komt te overlijden of je hebt ruzie met een familielid,…) kan je altijd het testament wijzigen. Een testament is dus steeds herroepbaar, dit is dan ook het grootste verschil met een schenking.

En ander voordeel is dat een testament geen overeenkomst is. De inhoud van een testament hangt volledig van je eigen wil af. Je bent niet onderhevig aan de toestemming van je partner. Het enige waarmee je rekening mee moet houden is de wettelijke reserve van je erfgenamen. Je kunt dus niet alles blind “uitdelen”. Dit eenzijdig karakter biedt een groot voordeel in vergelijking met bijvoorbeeld een huwelijkscontract, dat een overeenkomst is, en dus wel afhankelijk is van de wil van beide partners.

Indien je een testament en levensverzekering hebt opgesteld, kan het een goede zaak zijn om ook even de begunstigingsclausule in uw levensverzekering te bekijken. Uw notaris zal deze perfect kunnen formuleren zodat iedereen krijgt wat hij volgens u moet krijgen.