Een roerend goed schenken

Hand tot hand overdraagbare zaken (geld, aandelen, meubels, enz...) worden vaak zonder notariële akte “doorgegeven”. De schenking wordt dan niet geregistreerd, en het wordt dan ook niet belast volgens de schenkbelasting. 

 

 

Een handgift

Is een handgift (het letterlijk geven van het goed) voor die goederen dan altijd interessant? Niet altijd. Aan een handgift hangt een risico vast: sterft de schenker binnen de drie jaar na de schenking, dan wordt de schenking niet onderworpen aan de lagere schenkbelasting, maar wel aan de hoge erfbelasting. Het is trouwens aan de begiftigde om te bewijzen dat de drie jaar verstreken zijn indien het overlijden meer dan drie jaar na de handgift plaatshad, wat niet altijd eenvoudig is.

Dat kan een belangrijk verschil maken. De schenkbelasting is zeer laag: 3% voor de kinderen en 7% voor anderen. Dat tarief is vlak; het geldt ongeacht de waarde van de schenking. Bij de berekening van successierechten werkt men niet met vlakke tarieven, maar met progressieve tarieven. Hoe hoger het geërfd deel, hoe meer de successierechten oplopen. Kinderen worden in het successierecht bijvoorbeeld belast aan een progressief tarief dat kan oplopen tot 27%! Notariële schenkingen kunnen nooit meer onderworpen worden aan de erfbelasting, zelfs indien de schenker binnen de drie jaar na de schenking overlijdt. Door te schenken met een notariële schenking neem je dus geen risico.

 

 

De bankgift

De bankgift (de bankoverschrijving) is een schenkingsvorm die  vaak voorkomt. Waarin verschilt de bankgift van een handgift? Een echte handgift van geld voltrekt zich als volgt: de schenker haalt een geldsom van zijn rekening af, overhandigt de begiftigde de som geld waarna de begiftigde de ontvangen som op zijn rekening plaatst. Bij een bankgift daarentegen wordt het geld eenvoudigweg via overschrijving van de bankrekening van de schenker overgeschreven naar de bankrekening van de begiftigde. Een zuivere bancaire transactie dus.

De bankgift is een geldige schenkingsvorm. Het moet dan wel uit de feiten blijken dat de bankoverschrijving gepaard ging met een bedoeling om te schenken. Toch moet je bij de bankgift op letten om niet in het vaarwater te komen van een nietige rechtstreekse schenking. Laat je daarom ook bij een bankgift adviseren door uw notaris.