De schenking tussen huwelijkspartners

Het is perfect mogelijk om goederen te schenken aan je huwelijkspartner. Dat kan trouwens ook wederzijds gebeuren. Waarom overwegen sommige mensen dat?  

 

herroepbare schenkingen

Schenkingen zijn in principe onherroepbaar, behalve de schenkingen tussen huwelijkspartners. De herroepbaarheid van die schenkingen is een voordeel. Dat betekent dat je, bijvoorbeeld bij echtscheiding of zelfs na het overlijden van je  huwelijkspartner, de schenking ongedaan kan maken en de weggeschonken goederen (of de tegenwaarde hiervan) kan laten terugkeren naar je vermogen.

Bovendien is die techniek fiscaal gunstig. Indien je overlijdt, zijn de geschonken goederen al eigendom van je partner. Ze maken dus geen deel uit van je nalatenschap. Er is dan ook geen erfbelasting (3-9-27 %) verschuldigd op de betrokken goederen. Je had ze immers op voorhand geschonken (met een gunstiger schenktarief)

Indien je huwelijkspartner overlijdt, herroep je de schenking en keren de goederen zonder erfbelasting terug naar jouw vermogen. Daarmee stel je ook de aanspraken van je kinderen op die goederen uit. Die goederen zijn door de schenking immers niet in de nalatenschap, maar terug in je eigen vermogen.

 

 

 

Opgelet! Sinds 1 september 2018 gelden nieuwe regels.

1. Voor schenkingen gedaan vóór 01/09/2018 geldt volgend onderscheid:

  • Bij een schenking op voorschot behoudt je huwelijkspartner bij je overlijden slechts het vruchtgebruik op de geschonken goederen. Hij of zij moet naar keuze de blote eigendom van de geschonken goederen of de tegenwaarde ervan afstaan aan de kinderen. Dat gebeurt vrij van erfbelasting.
  • Gebeurt de schenking buiten erfdeel, dan behoudt je huwelijkspartner de volle eigendom. De kinderen kunnen die schenking ‘kortwieken’ indien zij het minimaal erfdeel waar ze wettelijk recht op hebben niet zouden verkrijgen (indien hun reserve is aangetast). De kinderen zullen in de meeste gevallen erven van de overlevende huwelijkspartner en krijgen dus pas later de eigendomsrechten van de geschonken goederen.

​2. Voor schenkingen na 1 september 2018

Vanaf 1 september 2018 zal een schenking op voorschot tussen echtgenoten niet langer mogelijk zijn. Een schenking buiten erfdeel blijft wel en optie. Zoals hierboven vermeld, behoudt je huwelijkspartner de volle eigendom. De kinderen kunnen die schenking ‘kortwieken’ indien zij het minimaal erfdeel waar ze wettelijk recht op hebben niet zouden verkrijgen (indien hun reserve is aangetast).