De bedrijfsschenking

Elk gewest heeft een fiscale gunstregeling voor de ‘bedrijfsschenking’. Dat is een schenking met een specifiek voorwerp, namelijk een eenmanszaak of de aandelen van een (exploitatie)vennootschap. De regeling verschilt van gewest tot gewest en kent veel toepassingsvoorwaarden. We beperken ons hier tot de essentie. Voor meer details raden we de bedrijfsleider aan samen met zijn accountant een bezoek te brengen aan de notaris.

De aantrekkingskracht van de regeling is het tarief. In Vlaanderen en Brussel is een bedrijfsschenking onder bepaalde voorwaarden onbelast. De spelregels voor de schenking zijn in Vlaanderen en Brussel gelijklopend aan die die gelden voor de Vlaamse gunstregeling (3% of 7%) voor de vererving van het familiebedrijf.

Dat zijn vlakke tarieven. De waarde van het geschonken bedrijf is niet relevant. De schenking gebeurt via een notariële akte (in Vlaanderen kan een attest worden afgeleverd door de Vlaamse Belastingdienst dat bevestigt dat de 0%-regeling van toepassing is).

In alle gewesten moet je ook een bepaalde periode na de schenking aan een reeks voorwaarden voldoen, als je het fiscaal voordeel wil behouden.

Aarzel niet om meer informatie te vragen aan de notaris.