Erven van je grootouders en kinderen

Wie erft van zijn (groot)ouders of zijn kinderen, erft in 'rechte lijn'. Dit betekent meteen ook dat je erft aan de fiscaal gunstigste tarieven. 

 

Erven van (groot)ouders

Kinderen komen in de eerste orde om te erven. Wie kinderen heeft, kan niet zomaar zijn kinderen onterven. Kinderen hebben immers een beschermd 'reservatair' erfrecht. Stel je bijvoorbeeld een testament op om het erfrecht van één van je kinderen te beperken, dan zal het kind toch zijn deel kunnen opeisen tot zijn wettelijk minimum. Een kind kan echter ook kiezen om zijn deel op te vorderen. Dan kan er wel sprake zijn van een volledige onterving, maar dan is dat de keuze van het kind zelf. 

Als de kinderen vooroverleden zijn, komen hun eigen kinderen in aanmerking om te erven. We noemen dit 'plaatsvervulling': ze komen letterlijk in de plaats van hun overleden ouder. 

 

 

Erven van je kinderen

Kunnen ouders erven van hun kinderen? Ja! Als iemand zelf kinderloos overlijdt, dan komen de ouders en de broers en zussen in aanmerking om te erven. Zij erven in tweede orde. 

De ouders erven elk 1/4de van de nalatenschap. Leven ze beiden nog, dan gaat de helft van de erfenis dus naar hen. Vaak erven zij in samenloop met een langstlevende partner.  Woonde de overledene wettelijk samen met iemand, dan erft de langstlevende partner het vruchtgebruik van de gezinswoning en de huisraad. Was de overledene gehuwd, dan erft de langstlevende huwelijkspartner het vruchtgebruik van de hele nalatenschap. Vaak zullen ouders dus iets erven in 'blote eigendom'. 

Belangrijk is dat ouders geen beschermd erfdeel hebben. Ze hebben dus geen erfrechtelijke reserve. Wie zijn ouders wil onterven, door bv. meer toe te kennen aan zijn partner, kan dat perfect. 

Alleen als ouders financieel behoeftig zouden zijn, kunnen zij een deel vorderen uit de erfenis (in verhouding tot hun erfrecht).