Situatie als iemand geen erfgenamen heeft

Als de overledene geen kinderen en ook geen verdere familieleden nalaat, dan erft de langstlevende huwelijkspartner de hele nalatenschap in volle eigendom. Er is een speciale bescherming voor de gezinswoning met het huisraad. De weduwe of weduwnaar zal de woning steeds mogen bewonen en gebruiken, wie ook blote eigenaar is.