Situatie wanneer iemand niet getrouwd was

Samenwonende partners die met elkaar samenwonen, bouwen heel wat zaken met elkaar op. Bij heel wat koppels ontstaat vroeg of laat een solidariteitsgevoel tussen de partners. Ze hebben samen lief en leed gedeeld en vaak willen de partners elkaar beschermen voor het geval één van hen zou overlijden.

 

Situatie bij wettelijk samenwonende partners

Wettelijk samenwonenden hebben ook een wettelijk erfrecht, maar dat is veel beperkter dan dat van gehuwden. De langstlevende wettelijk samenwonende partner is erfgenaam als hij met de erflater een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd.

De langstlevende wettelijk samenwonende partners erven het vruchtgebruik op de gezinswoning en de inboedel, terwijl de langstlevende gehuwde partners de gehele nalatenschap in vruchtgebruik erven. Wettelijk samenwonende koppels die elkaar méér of minder willen nalaten, kunnen hierover advies vragen bij de notaris. Opgelet, wettelijk samenwonende partners hebben geen minimaal beschermd erfdeel. Ze kunnen elkaars erfrecht dus beperken of zelfs volledig ontnemen via testament.

 

 

Situatie bij feitelijk samenwonende partners

Feitelijk samenwonende partners hebben geen wettelijk erfrecht, ongeacht hoe lang ze al samenwonen. Indien deze partners elkaar “iets” willen nalaten, moeten ze zelf initiatief nemen om dat te regelen. De notaris zal een aantal oplossingen kunnen aanreiken.