Erven van je broer of zus

In sommige situaties is het mogelijk dat je broer of zus erven. Dit is bijvoorbeeld het geval als je zelf kinderloos overlijdt. Dan komen je broers en zussen (en ouders), al dan niet in samenloop met je partner, in aanmerking om te erven. 

 

Successietarieven tussen broers en zussen

De erfbelasting of successierechten voor een erfenis van een broer of zussen zijn minder gunstig dan de rechten in rechte lijn (erfenissen aan kinderen, ouders...). In Vlaanderen bedragen de tarieven tussen de 25% en 55%. 

 

Restlegaat

Mensen die vermoeden dat hun broer of zus in aanmerking komt om te erven (omdat ze bv. een kind hebben met verstandelijke beperking waarvan ze vermoeden dat hij kinderloos zal blijven), kunnen bij de notaris een regeling uitwerken. Zo kan er gewerkt worden met een restlegaat

Een restlegaat is testament waarin je twee begunstigden aanduidt. De eerste begunstigde krijgt het legaat en wat overblijft gaat naar de twee begunstigde. De uitwerking van zo’n restlegaat verloopt dus in twee stappen.

Op fiscaal vlak kan het werken met een restlegaat voordelen hebben. Met zo'n clausule vermijd je dat broers of zussen te veel belastingen betalen. Je laat dan in eerste instantie een deel van je vermogen na aan iemand in rechte lijn (een kind of een ouder) die geniet van de laagste tarieven. Wat overblijft gaat naar de broer of zus. Die erven het overblijvend deel aan hetzelfde gunstig tarief in rechte lijn (en dus niet aan het tarief dat geldt tussen broers en zussen).