Erven van niet-familieleden/anderen

Wie erft van een ver familielid (zoals een neef, een tante, een oom...) of een andere persoon (bijvoorbeeld een goede vriend), wordt belast aan de hoogste belastingtarieven (25% tot 55%). 

 

Erven via een duolegaat?

Wie in het verleden een ver familielid of een vriend wou laten erven, kon dat fiscaalvriendelijk door een duolegaat op te nemen in een testament. Bij zo'n testament werd zowel een vzw of organisatie en een andere begunstigde bevoordeeld. De vzw of organisatie erfde zijn deel op voorwaarde dat ze de totale successierechten (erfbelasting) betaaldde. Hierdoor kwam er een win-win operatie op poten: de vzw ontving 'iets', terwijl de andere begunstigde vrijgesteld werd van het betalen van erfbelasting. Vaak hadden duolegaten zowel een fiscaal, als altruïstisch oogmerk. 

Vandaag hebben duolegaten echter geen fiscaal nut meer. Wie in het verleden een duolegaat heeft opgesteld doet er goed aan om bij de notaris zijn regeling te herbekijken om te zien of een andere regeling een gepastere oplossing geeft. Nalaten aan vzw's en organisatie's kan vandaag wel zeer fiscaal voordeliger gebeuren. Vzw's en private stichtingen betalen immers geen erfbelasting. Ook voor schenkingen aan vzw's gelden een 0% tarief. 

 

 

De vriendenerfenis

Wie vandaag één of meerdere goede vriend(en) of ver familielid (familieleden) wil begunstigen, kan dat in (beperkte) mate doen. Via testament kan je immers maximaal 15.000 euro nalaten aan iemand naar keuze aan het laagste tarief dat geldt in 'rechte' lijn (3%)

De erflater moet dan wel  in een testament één of meerdere natuurlijke personen aanduiden die de toepassing mogen vragen van de vermindering.

Hoewel de vriendenerfenis enige soelaas kan bieden, zal er vaak meer nodig zijn voor wie geen dichte familieleden heeft. De notaris kan je adviseren over wat de mogelijkheden zijn. Zo kan een schenking misschien aangewezen zijn.