Voor "blote eigenaar" hebben we 327 mogelijke resultaten gevonden. De resultaten zijn gegroepeerd per 25 en geordend volgens vermoedelijke relevantie.

Vorige 1 2 3 4 5 ... Volgende

51 Een studentenkot verhuren
Wil je een studentenkot verhuren? Dan moet je rekening houden met bepaalde regels met betrekking tot brandveiligheid en woningkwaliteit. Deze regels zijn...

52 Levenslange huur
Levenslange huur wordt bij successieplanning vaak gebruikt om een partner, of zichzelf te beschermen. Bij een schenking aan kinderen kan de begunstigde...

53 Opzeg van een huurovereenkomst voor een woning.
context: handelshuur, woninghuurwet
De huur neemt een einde: wanneer de duur voor dewelke zij is aangegaan verstrijkt of, in het geval van...

54 Samenwonen of trouwen: wat als er kinderen zijn?
context: wettelijk samenwonen, trouwen, beding van aanwas, vruchtgebruik, gezinswoning, feitelijk samenwonen, samenwonen, erfrecht
In onze moderne maatschappij is trouwen al lang niet meer de norm. Veel koppels kiezen bewust of onbewust om feitelijk of wettelijk...

55 "vruchtgebruik" en "blote eigendom" bij een erfenis: wat betekent het?
context: vruchtgebruik, blote eigendom, omzetting vruchtgebruik, erven, notaris
Wie getrouwd was met kinderen erft het “vruchtgebruik”. De kinderen erven de “blote eigendom”. Zowel de langstlevende huwelijkspartner als de kinderen erven...

56 Ik ontvang een erfenis of een schenking
context: schenking, erfenis
Een schenking ontvangen of een erfenis verkrijgen staat gelijk aan een belangrijke wijziging in ons vermogen. Vaak hebben we op dat moment...

57 Is schenken voor iedereen interessant ?
context: schenking, schenkbelasting
Het fiscaal prijskaartje dat aan schenkingen hangt, maakt dat schenken bijzonder interessant is ten opzichte van de situatie waarbij goederen in de...

58 5 vragen en antwoorden voor partners met kinderen uit een vorige relatie
context: wedersamengestelde gezinnen, Valkeniers-clausule, schenken aan stiefkinderen
Koppels met kinderen uit een vorige relatie komen dikwijls over de vloer bij notariskantoren. Vaak willen partners elkaar beschermen, maar niet ten...

59 Wanneer geniet je van het verlaagde btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw?
context: btw, bouwen, notaris, slopen, bouwwerken
Wie een gebouw afbreekt om een nieuwe woning te bouwen, heeft recht op 6% btw in de plaats van de gebruikelijke 21%...

60 Schenken aan je kind? Bouw extra bescherming voor jezelf in!
context: schenking aan kinderen, schenking onder last, schenking, notaris
December is traditioneel dé pakjesmaand. In het najaar overwegen ouders soms ook om hun kinderen iets te schenken. Schenken aan je kinderen...

61 Samenwonen versus getrouwd zijn: wat als je samen een huis koopt?
context: wettelijk samenwonen, trouwen, feitelijk samenwonen
Af en toe hoor je wel eens dat een huis kopen wanneer je al getrouwd bent “voordeliger” zou zijn naar later toe...

62 Ik wil een gezinswoning kopen, maar ik heb mijn eerste woning nog niet verkocht: toch recht op 7%?
context: gezinswoning, registratiebelasting
Sinds 1 juni 2018 kan een natuurlijke persoon – onder bepaalde voorwaarden – een “eigen” gezinswoning aankopen tegen een verlaagd tarief van...

63 Huurcontract voor je kot: let op de specifieke regels!
context: huurovereenkomst, huren woning, notaris, student, studentenhuur
Ben je op zoek naar een kot in één van de Vlaamse studentensteden? Dan kan de verhuurder je niet eender welk huurcontract voorleggen. Voor de verhuur van studentenkamers gelden immers specifieke regels. Het verhuren van woningen is aan een hele reeks regels onderworpen. Dit zorgt voor een gezond evenwicht tussen de belangen van de verhuurder en die van de huurder. Voor de verhuur van studentenkamers gelden bovendien specifieke regels die de eigenaar niet met de voeten mag treden. Een overzicht.

64 Een huwelijkscontract opstellen
Een huwelijkscontract is een akte die je notaris opstelt. In die overeenkomst regelen de (toekomstige) huwelijkspartners hun huwelijksvermogensrecht.

65 Einde van de feitelijke samenwoning
Een einde stellen aan een feitelijke samenwoning gaat niet gepaard met formaliteiten. Ook bij overlijden van één van partners regelt de wet...

66 Bescherming van de gezinswoning
Bij gehuwde of wettelijk samenwonende koppels geniet de gezinswoning van een bijzondere bescherming. De partners moeten akkoord gaan om de woning te...

67 Documenten en attesten die nodig zijn bij een verkoop
De belangrijkste documenten en/of attesten zijn: het bodemattest, het stedenbouwkundig uittreksel, het postinterventiedossier (PID), een keuringsverslag van de elektrische installatie en het...

68 ongehuwde samenwonende partners

69 ongehuwde samenwonende partners

70 De notariële akte ondertekenen
Een woning kopen is een spannende gebeurtenis. De voorlopige verkoopovereenkomst of de ‘compromis’ mag dan wel de basis vormen voor de notariële...

71 Een appartement kopen
Appartementbewoners komen in alle geuren en kleuren voor: jonge koppels die juist samenwonen, oudere mensen, zaakvoerders die boven hun zaak willen wonen…...

72 Erfpacht, opstal en natrekking
Het recht van erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand anders toebehoort. Het recht...

73 Erfpacht
Het recht van erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand anders toebehoort,...

74 Erfpacht
Het recht van erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand anders toebehoort,...

75 Recht van opstal
Het recht van opstal is het recht om de eigendom van gebouwen of beplantingen te hebben op andermans grond, gedurende een periode...

Vorige 1 2 3 4 5 ... Volgende