Voor "blote eigenaar" hebben we 322 mogelijke resultaten gevonden. De resultaten zijn gegroepeerd per 25 en geordend volgens vermoedelijke relevantie.

Vorige 1 2 3 4 5 ... Volgende

51 De gevolgen van wettelijk samenwonen
Samenwonen is een belangrijke stap in je relatie. Maar heb je ook al even stilgestaan bij de juridische gevolgen van samen onder één dak

52 De verdeling van goederen
Wettelijke samenwoners behouden elk hun eigen vermogen. De vermogens blijven gescheiden van elkaar. Bij een wettelijke samenwoning bestaat er niet zoi

53 ongehuwde samenwonende partners

54 Ingrijpende energetische renovatie en sloop/herbouw
Kopers die hun woning “ingrijpend energetisch renoveren” genieten van een verlaagd registratietarief van 1%. Sinds 1 januari 2021 wordt di

55 Wat erft de langstlevende echtgenoot ingeval er geen testament, huwcontract of gifte werd gemaakt?
context: erfgenamen, testament
De overlevende echtgenoot is een wettige en reservataire erfgenaam. (erfgenaam aan wie de wet een deel van de nalatenschap voorbehoudt). In principe v

56 Ik ontving vruchtgebruik. Wat betekent dit?
context: vruchtgebruik
Wettelijk bent u als vruchtgebruiker verplicht een inventaris te laten opmaken voor de roerende goederen, een staat van de onroerende goederen en een

57 Een studentenkot verhuren
Wil je een studentenkot verhuren? Dan moet je rekening houden met bepaalde regels met betrekking tot brandveiligheid en woningkwaliteit. Deze regels z

58 Hoe kan je ervoor zorgen dat de langstlevende partner na het overlijden van de andere partner, eigenaar van de gezinswoning, in het huis kan blijven wonen?
context: ongehuwd samenwonen, samen leven, samenwoonst, vruchtgebruik
Helemaal niet, meer nog, indien niets is bepaald of overeengekomen, heb je geen enkele zekerheid om deze eigendom te kunnen blijven bewonen. Er bestaa

59 Ik wil een gezinswoning kopen, maar ik heb mijn eerste woning nog niet verkocht: toch recht op 7%?
context: gezinswoning, registratiebelasting
Sinds 1 juni 2018 kan een natuurlijke persoon – onder bepaalde voorwaarden – een “eigen” gezinswoning aankopen tegen een verla

60 Huurcontract voor je kot: let op de specifieke regels!
context: huurovereenkomst, huren woning, notaris, student, studentenhuur
Ben je op zoek naar een kot in één van de Vlaamse studentensteden? Dan kan de verhuurder je niet eender welk huurcontract voorleggen. Voor de verhuur van studentenkamers gelden immers specifieke regels. Het verhuren van woningen is aan een hele reeks regels onderworpen. Dit zorgt voor een gezond evenwicht tussen de belangen van de verhuurder en die van de huurder. Voor de verhuur van studentenkamers gelden bovendien specifieke regels die de eigenaar niet met de voeten mag treden. Een overzicht.

61 Levenslange huur
Levenslange huur wordt bij successieplanning vaak gebruikt om een partner, of zichzelf te beschermen. Bij een schenking aan kinderen kan de begunstigd

62 Opzeg van een huurovereenkomst voor een woning.
context: handelshuur, woninghuurwet
De huur neemt een einde: wanneer de duur voor dewelke zij is aangegaan verstrijkt of, in het geval van een levenslange huur, de huurder overlijdt

63 Abattement bij aankoop in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
Bij de aankoop van een onroerend goed, is de eerste schijf van 175.000€ vrijgesteld van registratierechten (=abattement). Dit wil zeggen dat u ge

64 Blote eigendom
context: vruchtgebruik
Eigendom van een goed waarvan het vruchtgebruik door iemand anders wordt uitgeoefend.

65 Keuzebeding
context: huwelijkscontract
In principe zal de langstlevende slechts de helft van de nalatenschap, waaronder ook een deel van het gemeenschappelijk vermogen, in vruchtgebruik erv

66 Nieuw in Kopen, huren & lenen
context: energieprestatiecertificaat (EPC)
Het EPC (energieprestatiecertificaat) geeft de energiescore van een woning weer. Een kleurenbalk toont aan hoe energiezuinig een woning is. Wijst het

67 Feitelijk samenwonen, wettelijk samenwonen of trouwen: meer dan louter fiscale gevolgen
context: wettelijk samenwonen, trouwen, samenlevingscontract, gezinswoning, feitelijk samenwonen, overlevingspensioen
Koppels die al een tijdje samenwonen, vragen zich wel eens af of het niet beter zou zijn om “wettelijk” te gaan samenwonen. Er kunnen vers

68 Ik ben gescheiden en ik heb een jong kind: wat als ik kom te overlijden?
context: erfenis, ouderlijk vruchtgenot, ouderlijk beheersrecht
Men staat er als ouder misschien niet altijd bij stil, maar ook minderjarige kinderen kunnen erven. Vooral bij gescheiden ouders stelt zich dan de vra

69 Eerst trouwen… of eerst een woning kopen?
context: trouwen, ongehuwd samenwonen, woning kopen, beschermen
Huwen en een huis kopen. Voor koppels zijn het allebei grote stappen in het leven. Is er een verschil als je eerst trouwt en vervolgens een huis koopt

70 Kom jij in aanmerking voor het tarief van 5% bij de sloop en heropbouw bij de aankoop van je woning?
context: registratierechten, registratiebelasting, renoveren, aankoop woning, verkooprecht, verlaagd tarief
Kopers die hun woning “ingrijpend energetisch renoveren” genieten van een verlaagd registratietarief van 5%. Sinds 1 januari 2021 wordt di

71 Vanaf 1 januari 2022: 1% registratiebelasting voor wie ingrijpend energetisch renoveert of sloopt en (gedeeltelijk) herbouwt
context: gezinswoning, registratiebelasting, aankoop woning, notaris, vastgoed
Binnenkort genieten kopers die een gezinswoning verwerven van een verlaagd registratietarief van 1% als ze zich verbinden om de woning ingrijpend ener

72 Ik verkoop mijn eigendom. Hoe wordt de onroerende voorheffing verrekend?
De onroerende voorheffing (in de volksmond 'de grondlasten') is een belasting verschuldigd door degene die op 1 januari van een bepaald j

73 Handelsfonds / Handelszaak
Een handelszaak of ook handelsfonds genoemd, is een allesomvattend begrip dat alle goederen (zoals machines, meubilair, de koopwaar…) en het cl

74 Schenken met behoud van zekerheid en inkomsten
Er wordt in de praktijk  vaak geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik. Vruchtgebruik kan voorbehouden worden zowel bij schenking van roerende

75 Situatie als iemand geen erfgenamen heeft
Als de overledene geen kinderen en ook geen verdere familieleden nalaat, dan erft de langstlevende huwelijkspartner de hele nalatenschap in volle eige

Vorige 1 2 3 4 5 ... Volgende