Voor "blote eigenaar" hebben we 322 mogelijke resultaten gevonden. De resultaten zijn gegroepeerd per 25 en geordend volgens vermoedelijke relevantie.

Vorige 1 2 3 4 ... Volgende

26 Ik koop een appartement: wat is de ‘algemene vergadering van mede-eigenaars’?
Als nieuwe eigenaar van een appartement, zal je worden uitgenodigd op de ‘algemene vergadering van mede-eigenaars’. Je bent immers m&eacut

27 5 tips voor slimme samenwonende kopers
context: ongehuwd samenwonen, samenlevingscontract, samenwonen, notaris, aanwasbeding, woning kopen, beschermen
Gaan samenwonen met je vriend(in) is een spannend moment. Vooral als het gepaard gaat met de aankoop van een woning. Maar voor je de champagne uithaal

28 De gesplitste aankoop
De gesplitste aankoop is een veel gebruikte techniek bij successieplanning waarbij de ene persoon het vruchtgebruik koopt en de andere de blote eigend

29 Het vruchtgebruik omzetten
De verhouding tussen de kinderen met hun vruchtgebruik en de langstlevende met zijn blote eigendom zorgt niet altijd voor problemen. Maar als de verst

30 De gevolgen van wettelijk samenwonen
Samenwonen is een belangrijke stap in je relatie. Maar heb je ook al even stilgestaan bij de juridische gevolgen van samen onder één dak

31 (groot)ouders
Kinderen erven doorgaans op latere leeftijd. Veel ouders en grootouders willen hun kinderen of kleinkinderen dan ook bij leven een financieel duwtje i

32 Het bod, de optie en de wederzijdse koop- en verkoopbelofte
Een koper die de ideale woning heeft gevonden, heeft verschillende mogelijkheden om zich te verbinden ten opzichte van de verkoper: een bod uitbrengen

33 Het recht op natrekking
Het recht van natrekking is een recht, waardoor de vruchten van roerende goederen en de gebouwen en beplantingen op onroerende goederen vermoed worden

34 Exploitatie van het gepachte goed
De pachter heeft het recht om allerlei gebouwen op te richten, mits hij ze onderhoudt en er alle lasten van draagt. Hij mag alle werken uitvoeren die

35 Mijn moeder heeft het vruchtgebruik geërfd over de nalatenschap van mijn vader. Ik erf als kind slechts de blote eigendom, maar ik zou toch willen overgaan tot de verkoop van bepaalde goederen. Kan dat?
context: vruchtgebruik, blote eigendom, omzetting vruchtgebruik
Wanneer een persoon sterft, erft de langstlevende echtgeno(o)t(e) het vruchtgebruik van de hele nalatenschap. De kinderen krijgen dan slechts de blote

36 Nieuw in Kopen & Huren
context: erfgoed
In Vlaanderen bestaan er tussen de 5000 à 6000 beschermde woningen. Wonen in een stukje geschiedenis. Leven in een oude hoeve die de geest van vroeger heeft behouden? Wie droomt er niet van? Maar als eigenaar van een beschermd pand moet je weten dat er specifieke regels gelden.

37 Nieuw in Echtscheiding
context: scheiding, levensverzekering, brandverzekering, verzekeringscontracten
Een echtscheiding gaat vaak gepaard met allerlei regelingen, afspraken en papierwerk. Daarbij worden tal van belangrijke verzekeringscontracten vaak o

38 Natrekking
Het recht van natrekking maakt de eigenaar van een onroerend of roerend goed automatisch eigenaar van wat dat goed voortbrengt of wat er natuurlijk of

39 Hoe bewijzen samenwonenden welke goederen van wie zijn?
context: erfgenamen, ongehuwd samenwonen, samen leven, samenwoonst, schulden
Bewijs tussen de partners en tegenover hun erfgenamen Bij feitelijk samenwonen is er wettelijk niets geregeld. Er ontstaat in feite één

40 Kan bij een openbare verkoop bij uitvoerend beslag/gedwongen verkoop het goed verkocht worden wanneer de eigenaar of één van de mede-eigenaars niet aanwezig is.
context: gerechtelijke openbare verkoop, gedwongen verkoop
Men kan moeilijk verwachten dat een eigenaar vrijwillig zijn medewerking zal verlenen wanneer een schuldeiser, wegens wanbetaling van de eigenaar, de

41 Het verblijvingsbeding en het keuzebeding
Een verblijvingsbeding - in de volksmond beter gekend als “langst leeft, al heeft”-clausule - is een beding waarbij de huwelijkspartners o

42 Samenwonen of trouwen: wat als er kinderen zijn?
context: wettelijk samenwonen, trouwen, beding van aanwas, vruchtgebruik, gezinswoning, feitelijk samenwonen, samenwonen, erfrecht
In onze moderne maatschappij is trouwen al lang niet meer de norm. Veel koppels kiezen bewust of onbewust om feitelijk of wettelijk samen te wonen. So

43 Ik ontvang een erfenis of een schenking
context: schenking, erfenis
Een schenking ontvangen of een erfenis verkrijgen staat gelijk aan een belangrijke wijziging in ons vermogen. Vaak hebben we op dat moment ons leven a

44 Is schenken voor iedereen interessant ?
context: schenking, schenkbelasting
Het fiscaal prijskaartje dat aan schenkingen hangt, maakt dat schenken bijzonder interessant is ten opzichte van de situatie waarbij goederen in de na

45 5 vragen en antwoorden voor partners met kinderen uit een vorige relatie
context: wedersamengestelde gezinnen, Valkeniers-clausule, schenken aan stiefkinderen
Koppels met kinderen uit een vorige relatie komen dikwijls over de vloer bij notariskantoren. Vaak willen partners elkaar beschermen, maar niet ten ko

46 Wanneer geniet je van het verlaagde btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw?
context: btw, bouwen, notaris, slopen, bouwwerken
Wie een gebouw afbreekt om een nieuwe woning te bouwen, heeft recht op 6% btw in de plaats van de gebruikelijke 21%. Niet alleen in de 32 centrumstede

47 "vruchtgebruik" en "blote eigendom" bij een erfenis: wat betekent het?
context: vruchtgebruik, blote eigendom, omzetting vruchtgebruik, erven, notaris
Wie getrouwd was met kinderen erft het “vruchtgebruik”. De kinderen erven de “blote eigendom”. Zowel de langstlevende huwelijk

48 Schenken aan je kind? Bouw extra bescherming voor jezelf in!
context: schenking aan kinderen, schenking onder last, schenking, notaris
December is traditioneel dé pakjesmaand. In het najaar overwegen ouders soms ook om hun kinderen iets te schenken. Schenken aan je kinderen is

49 Beslissingen over de gezinswoning en de andere goederen

50 Apart gaan wonen zonder te scheiden
Ook gehuwde koppels beslissen soms om niet meteen over te gaan tot een echtscheiding. Ze wonen feitelijk apart, maar zijn nog getrouwd. Vaak zien de h

Vorige 1 2 3 4 ... Volgende