Voor "blote eigenaar" hebben we 322 mogelijke resultaten gevonden. De resultaten zijn gegroepeerd per 25 en geordend volgens vermoedelijke relevantie.

Vorige ... 2 3 4 5 6 ... Volgende

76 Hoe werkt het vruchtgebruik?
In België erft de langstlevende partner het vruchtgebruik (over welke goederen precies hangt af van de gekozen samenlevingsvorm). Zijn er kindere

77 Wat als de vruchtgebruiker naar een rusthuis wil?
Een klassiek verhaal: een ouder is zijn partner verloren en woont al jaren in de gezinswoning als vruchtgebruiker. De kinderen hebben de blote eigendo

78 Wie kan een vermindering van onroerende voorheffing bekomen?
context: kadastraal inkomen, onroerende voorheffing
De onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting geheven op het kadastraal inkomen van de in België gelegen onroerende goederen, namelijk op

79 Het stelsel van scheiding van goederen
In een stelsel van scheiding van goederen blijven de huwelijkspartners financieel volledig onafhankelijk van elkaar. Jouw inkomsten en die van je part

80 Schenken en zeker zijn dat er geen verkwisting is van de schenking
Wie vreest dat de begiftigde door de onverwachte financiële meevaller naast zijn schoenen zou beginnen lopen en onbezonnen uitgaven zal doen, kan

81 De schenking tussen huwelijkspartners
Het is perfect mogelijk om goederen te schenken aan je huwelijkspartner. Dat kan trouwens ook wederzijds gebeuren. Waarom overwegen sommige mensen dat

82 stief- en pleegouders

83 Situatie wanneer iemand getrouwd was
De huwelijkspartner krijgt in het erfrecht een bijzondere plaats. Gehuwde partners genieten van de grootste bescherming. De wet kent een specifie

84 Situatie wanneer iemand getrouwd was
De huwelijkspartner krijgt in het erfrecht een bijzondere plaats. Gehuwde partners genieten van de grootste bescherming. De wet kent een specifie

85 Erven van je (groot)ouders en kinderen
Wie erft van zijn (groot)ouders of zijn kinderen, erft in 'rechte lijn'. Dit betekent meteen ook dat je erft aan de fiscaal gunstigste tarieve

86 Erfbelasting op de gezinswoning
De langstlevende huwelijkspartner die met de overledene samenwoonde in Vlaanderen moet geen erfbelasting  betalen op de gezinswoning.

87 Een huwelijkscontract opstellen
Een huwelijkscontract is een akte die je notaris opstelt. In die overeenkomst regelen de (toekomstige) huwelijkspartners hun huwelijksvermogensrecht.

88 Einde van de feitelijke samenwoning
Een einde stellen aan een feitelijke samenwoning gaat niet gepaard met formaliteiten. Ook bij overlijden van één van partners regelt de

89 Bescherming van de gezinswoning
Bij gehuwde of wettelijk samenwonende koppels geniet de gezinswoning van een bijzondere bescherming. De partners moeten akkoord gaan om de woning te v

90 Documenten en attesten die nodig zijn bij een verkoop
De belangrijkste documenten en/of attesten zijn: het bodemattest, het stedenbouwkundig uittreksel, het postinterventiedossier (PID), een keuringsversl

91 ongehuwde samenwonende partners

92 ongehuwde samenwonende partners

93 De notariële akte ondertekenen
Een woning kopen is een spannende gebeurtenis. De voorlopige verkoopovereenkomst of de ‘compromis’ mag dan wel de basis vormen voor de not

94 Erfpacht, opstal en natrekking
Het recht van erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand anders toebehoort. Het recht van opstal

95 Erfpacht
Het recht van erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand anders toebehoort, gedurende een periode van m

96 Erfpacht
Het recht van erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand anders toebehoort, gedurende een periode van m

97 Recht van opstal
Het recht van opstal is het recht om de eigendom van gebouwen of beplantingen te hebben op andermans grond, gedurende een periode van maximaal 50 jaar

98 Een appartement kopen
Appartementbewoners komen in alle geuren en kleuren voor: jonge koppels die juist samenwonen, oudere mensen, zaakvoerders die boven hun zaak willen wo

99 Welke rechten heeft de langstlevende echtgenoot?
De wet van 14 mei 1981 heeft het erfrecht van de langstlevende echtgenoot grondig gewijzigd. De voornaamste vernieuwingen zijn: de langstlevende

100 De langstlevende echtgenoot heeft een voorbehouden erfdeel op de preferentiële goederen.
context: erfgenamen, verdeling
Het voorbehouden erfdeel van de langstlevende echtgenoot is het aandeel in vruchtgebruik dat aan de langstlevende niet kan worden ontnomen. Zonder tes

Vorige ... 2 3 4 5 6 ... Volgende