Wat als de vruchtgebruiker naar een rusthuis wil?

Een klassiek verhaal: een ouder is zijn partner verloren en woont al jaren in de gezinswoning als vruchtgebruiker. De kinderen hebben de blote eigendom van de woning. Maar de langstlevende ouder wordt ouder. Zelfstandig wonen wordt moeilijk. Verhuizen naar een rusthuis of een woonzorgcentrum is de volgende stap, maar hoe zit het dan met de gezinswoning? Mag de langstlevende zomaar overgaan tot de verkoop?

 

De verkoop van het ouderlijk huis