Wat als de verhuurder verkoopt?

Een verhuurder mag uiteraard zijn onroerend goed verkopen. Wel moet hij voor het sluiten van de verkoopovereenkomst, de koper-kandidaat op de hoogte brengen van het feit dat het goed verhuurd is en van het type van huurovereenkomst. In de verkoopovereenkomst vermeldt de verhuurder-eigenaar dat het goed verhuurd is en worden de gegevens van die huurovereenkomst opgenomen.

Welke gevolgen zijn er dan voor de nieuwe eigenaar en de huurder? De nieuwe koper, die het onroerend goed verkrijgt, treedt in alle rechten en verplichtingen van de verhuurder. Het voorgaande geldt zelfs als de huurovereenkomst het recht van uitzetting in geval van vervreemding voorschrijft. De nieuwe koper, die meteen ook verhuurder wordt, zal dus de huurovereenkomst moeten eerbiedigen. Maar hij zal wel dezelfde opzeggingsmogelijkheden krijgen als de vorige eigenaar.