Kan ik mijn huur overdragen?

Het is verboden om een huurovereenkomst over te dragen, behalve als de verhuurder hiervoor zijn schriftelijke en voorafgaande toestemming voor heeft gegeven.

Met de instemming van de verhuurder mag de huurder wel een gedeelte van het goed onderverhuren op voorwaarde dat het resterende gedeelte tot zijn hoofdverblijfplaats bestemd blijft. De duur van de onderverhuring mag  de resterende looptijd van de hoofdhuurovereenkomst niet overtreffen.