Wat is een renovatiecontract?

Partijen kunnen, mits ze een aantal voorwaarden naleven, een renovatiehuurovereenkomst sluiten. Hierin komen de partijen overeenkom dat de huurder bepaalde werkzaamheden uitvoert in de gehuurde woning. Het gaat dan om werkzaamheden die normaal ten laste van de verhuurder zijn. Voor de verrichte werken krijgt de huurder dan een tegenprestatie van de verhuurder.