Wat bij een overlijden?

De huurovereenkomst blijft gelden bij overlijden van de verhuurder. Wanneer de huurder overlijdt eindigt de huurovereenkomst automatisch op het einde van de tweede maand na het overlijden van de laatste huurder, tenzij de erfgenamen binnen die termijn aangeven dat ze de huur willen verderzetten.

Als het goed tegen het einde van de termijn niet werd ontruimd, kan de verhuurder vorderen dat de rechter een curator aanstelt. De rechter maakt ter plaatse een beschrijving van het huisraad, alsook van het geld en de roerende waarden gevonden ter plaatse waar hij optreedt. De rechter vertrouwt ze toe aan een curator. Die zal overgaan tot de verkoop van de roerende zaken die zich in de woning bevinden.