De toelichtende bijlage

Elke huurovereenkomst verwijst naar een vulgariserende toelichting die vrij te consulteren is op het internet. Die toelichting bevat heel wat informatie over de Vlaamse huurregelgeving. De toelichting moet niet als bijlage gevoegd worden bij de huurovereenkomst.