Is een plaatsbeschrijving verplicht?

Bij de aanvang van de huur zijn de partijen verplicht om een plaatsbeschrijving op te stellen. De plaatsbeschrijving gebeurt altijd wanneer de ruimten nog onbewoond zijn of tijdens de eerste maand waarin de huurder over de woning beschikt. Het gebeurt voor gezamenlijke rekening van de partijen.