Wat als mijn ex sterft?

De partners zijn erfgenaam van elkaar zolang ze getrouwd zijn. Wat betekent dit concreet?

  • De overledene was gehuwd en had kinderen

De weduwe of weduwnaar krijgt het vruchtgebruik van de hele nalatenschap (de eigen goederen van de overledene + de helft van de gemeenschappelijke goederen), de kinderen krijgen de blote eigendom. De blote eigendom komt toe aan alle kinderen van de overledene, ook die uit een vorig huwelijk. Hetzelfde geldt voor kinderen die zijn geboren buiten het huwelijk of geadopteerde kinderen. 

  • De overledene was gehuwd en had geen kinderen

De weduwe of weduwnaar krijgt de hele gemeenschap of onverdeeldheid (als er geen gemeenschap was) in volle eigendom. Verder erft hij het vruchtgebruik van de eigen goederen van de huwelijkspartner. De blote eigendom van de eigen goederen van de overleden echtgenoot gaat naar de familie van de overledene in deze volgorde:

-          de broers en zussen, met vader en/of moeder als zij nog leven;

-          de vader én moeder wanneer de overledene geen broers of zussen had;  

-          de vader of moeder als er geen broers en/of zussen zijn en een van de ouders al is overleden.

           Zolang de weduwe of weduwnaar leeft, moet de familie haar of hem het gebruik en het genot van die eigen goederen laten.

  • Als de overledene geen kinderen en ook geen verdere familieleden nalaat, erft de langstlevende echtgenoot de hele nalatenschap in volle eigendom.

Het absoluut minimum dat de langstlevende altijd moet krijgen is het vruchtgebruik van de gezinswoning en de daarin aanwezige huisraad.

Feitelijk gescheiden leven (zonder officieel gescheiden te zijn) brengt bepaalde risico’s met zich. Als één van de partners overlijdt, erft de (ex) partner. Dit is vaak niet de bedoeling.