De algemene vergadering van mede-eigenaars

Als eigenaar zal je deel uitmaken van de algemene vergadering. Elke mede-eigenaar van een kavel maakt er deel van uit. Huurders maken geen deel uit van de algemene vergadering.

De algemene vergadering heeft een reglementaire bevoegdheid. Het is het orgaan dat alle belangrijke beslissingen neemt: Hoe worden de kosten laag gehouden? Welke werken er worden uitgevoerd aan de gemeenschappelijke ruimtes? Hoe worden die ruimtes onderhouden? Hoe wordt het appartementsblok beveiligd? Omdat die beslissingen de eigenaars rechtstreeks aanbelangen, valt het aan te raden om aanwezig te zijn op die vergaderingen. Lukt dat niet, dan kan je als mede-eigenaar een volmacht geven zodat je vertegenwoordigd wordt. Dat kan aan eender wie gegeven worden, behalve aan de syndicus.

 

Wie kan de algemene vergadering samen roepen?

  1. De syndicus zowel voor gewone als buitengewone vergaderingen

  2. Één of meer mede-eigenaars die samen 1/5de van de gemeenschappelijke delen in de aandelen bezitten indien de syndicus niet op hun verzoek om een vergadering te organiseren reageert

  3. De vrederechter, op verzoek van een mede-eigenaar als de syndicus verwaarloost of zonder meer weigert om de vergadering bijeen te roepen.

De vergadering wordt geleid door één van de mede-eigenaars.

 

Een punt toevoegen op de agenda van de vergadering

Elke mede-eigenaar kan alleen of samen een verzoek richten aan de syndicus om een punt op de agenda te zetten. Dat moet wel binnen een bepaalde termijn gebeuren.

 

Wanneer zijn de besluiten genomen door de algemene vergadering geldig?

Eerst en vooral moet meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig zijn op de algemene vergadering. Minstens de helft van de aandelen moeten bovendien vertegenwoordigd zijn. Indien 3/4de van de aandelen vertegenwoordigd is, hoeft de helft van de mede-eigenaars niet aanwezig te zijn.

Sommige beslissingen kunnen eenvoudig met een meerderheid van de stemmen genomen worden (50% + 1), maar voor andere beslissingen (bijvoorbeeld de wijziging van de statuten of werken in gemeenschappelijke ruimten) hebben de mede-eigenaars een gekwalificeerde meerderheid nodig of zelfs met een eennparigheid van de stemmen (bijvoorbeeld wanneer de aandelen anders zullen worden verdeeld, wanneer bepaalde delen worden verkocht of gekocht…)

Van de algemene vergadering wordt telkens een verslag opgesteld, dat in principe binnen de maand na de vergadering naar alle mede-eigenaars gestuurd wordt.

 
 

De vereniging van mede-eigenaars is de rechtspersoon die de mede-eigenaars vertegenwoordigt.