De raad van mede-eigendom

De raad van mede-eigendom is het orgaan dat toeziet op de juiste uitvoering door de syndicus van zijn opdrachten. De raad van mede-eigendom bestaat eveneens uit mede-eigenaars, waarvan één als voorzitter wordt aangeduid.

 

 

Niet altijd verplicht

Daarnaast kan de raad andere opdrachten krijgen van de algemene vergadering. Die opdrachten mogen wel niet raken aan de bevoegdheid van de algemene vergadering en de syndicus.

Elke mede-eigenaar kan lid worden van de raad van mede-eigendom maar de regel dat een lid kan vertegenwoordigd worden door een derde (zoals bij de algemene vergadering) geldt hier niet.

Een raad van mede-eigendom is niet altijd verplicht. Enkel wanneer er sprake is van een gebouw (of groep van gebouwen) met ten minste 20 kavels (kelders, garages en parkings niet meegerekend), is een raad van mede-eigendom verplicht.