De syndicus

De syndicus is het orgaan dat verantwoordelijk is voor het dagelijks beheer van het appartementsblok. Daarbij hoort ook het beheer over de fondsen van het gebouw. Daarnaast voert de syndicus de beslissingen uit die genomen zijn door de algemene vergadering.

Het mandaat van de syndicus geldt drie jaar maar die termijn kan door de algemene vergadering verkort of verlengd worden.

 

 

Samenstelling

Een syndicus kan een mede-eigenaar zijn, maar dat is  niet altijd zo. Een goede syndicus moet op de hoogte zijn van wetgeving en moet bepaalde relationele vaardigheden hebben. Een syndicus zal soms verzoenend moeten optreden tussen de mede-eigenaars. Vandaar dat de mede-eigenaars  vaak een beroep doen op een professionele syndicus. Een professionele syndicus moeten erkend zijn door het BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars), dat er toezicht op houdt.

Een syndicus moet een aparte rekening openen en beheren voor de mede-eigendom. Daarnaast moet hij een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten en  een boekhouding voeren. De kosten die de syndicus maakt moeten vergoed worden door de mede-eigendom.

Het is de algemene vergadering die beslist over de samenstelling van de syndicus, ook als het om een niet-professionele syndicus gaat.

 

Bewarende maatregelen of maatregelen van voorlopig beheer

In principe voert een syndicus beslissingen uit. Toch kan de syndicus in sommige gevallen “bewarende maatregelen” nemen of handelingen stellen in het kader van het voorlopig beheer van het appartementsgebouw. Voorbeelden zijn de uitvoering van kleine reparaties, onderhoudswerken, reinigingswerken, …

 

Zijn de mede-eigenaars aansprakelijk als de syndicus een fout maakt?

De syndicus treedt op in naam van zijn opdrachtgever, de mede-eigenaars. Zij kunnen dus aansprakelijk worden gesteld voor de daden van de syndicus. De mede-eigenaars kunnen nadien hun verantwoordelijkheid verhalen op de personen die de foutieve handeling hebben gesteld.

Beroepsfouten van de syndicus worden gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering, die de syndicus verplicht moet afsluiten.