In de context van "onroerendgoedtransacties" vindt u op notaris.be nog volgende 33 artikels.

Vorige 1 2 Volgende

1 Altijd een bodemattest nodig bij verkoop van een eigendom?

2 Gratis verzekering gewaarborgd wonen van de Vlaamse regering
Sinds april biedt de Vlaamse regering opnieuw een gratis verzekering "Gewaarborgd wonen" aan. Ze voo

3 EEN ONROEREND GOED VERKOPEN: IS EEN BODEMATTEST VERPLICHT?
Stel: u wil een onroerend goed verkopen in Vlaanderen. Is het dan altijd verplicht om een bodemattes

4 Witwaspreventie
Sinds 1998 legt de wet de notaris op om de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) onmiddelli

5 Onroerend goed kopen als ongehuwde minderjarige
Wat als een minderjarige een onroerend goed wil kopen en een hypotheek wenst aan te gaan? Kan h

6 Meerwaardebelasting bij verkoop van onbebouwde onroerende goederen
Over welke goederen gaat het? Wanneer moet de meerwaardebelasting betaald worden? U krijgt het antwo

7 Is de voorlopige oplevering van een nieuwbouwappartement wel voorlopig?
Wat houdt de voorlopige oplevering in? Wat is het verschil met de definitieve oplevering? En wat is

8 Meerwaardebelasting bij verkoop onroerend goed
Wat houdt deze belasting in? Wanneer moet deze worden betaald? En op welk bedrag wordt deze belastin

9 Onroerende goederen schenken in Brussel wordt goedkoper
In Vlaanderen werden de schenkingstarieven in 2015 verlaagd. Vanaf 2016 voeren ook Wallonië en Bruss

10 Wat is een commandverklaring?
Een commandverklaring is een verklaring waarbij de koper een goed anoniem kan kopen, door een &ldquo

11 GewOP
Het Gewestelijk Ontwikkelingsplan. Het abattement van 60 000 euro wordt verhoogd tot 75 000 euro wan

12 Fiscale aftrek van de lening
Dit wil niet zeggen dat de fiscus de lening terugbetaalt in de plaats van ontlener, maar het beteken

13 Wet Breyne
De wet Breyne (of de Woningbouwwet) is een specifieke regelgeving bedoeld om de bouwer van een huis

14 Mede-eigendom
Bij mede-eigendom wordt het eigendomsrecht opgesplitst tussen verschillende personen. De mede-eigena

15 Collectieve eigendom
Bij een collectieve eigendom is er sprake van één eigendom die behoort aan een collect

16 Multi-eigendom
Dit is hetzelfde als een “gedeelde eigendom” of een “timesharing”. De eigena

17 Voorlopige oplevering
De voorlopige oplevering van een gebouw is het moment waarbij de bouwheer de sleutels krijgt van de

18 Verkoop op lijfrente
Verkoop op lijfrente is een kanscontract waarbij een persoon levenslang of voor een maximale termijn

19 Watertoets
Bij de verkoop van een onroerend goed moet de notaris verschillende zaken nagaan om te zorgen dat de

20 Risicogrond
Bij de verkoop van een onroerend goed moet de notaris verschillende zaken nagaan en meedelen aan de

21 Onroerend erfgoed
Bepaalde onroerende goederen worden in Vlaanderen als erfgoed beschouwd omwille van hun historische,

22 Samenwonen en aankopen: wat zijn de gevolgen van een gezamenlijke aankoop?
Vooraleer je tot aankoop overgaat, wend je je best tot een notaris om een en ander te bespreken. In

23 Kan ik als minderjarige samen met mijn meerderjarige echtgenoot een onroerend goed aankopen?
Door het huwelijk bent u van rechtswege ontvoogd en is uw meerderjarige echtgenoot curator over u. M

24 Kunnen ouders hun eigendom verkopen zonder toestemming van de kinderen?
Zolang de ouders beiden in leven zijn kunnen zij volledig vrij beschikken over hun eigendommen, zond

25 Kan een persoon, opgenomen in een rusthuis, zijn eigendom nog verkopen?
Geen enkele wet verbiedt dit. Van zodra men meerderjarig is, en gezond van geest, kan men steeds vri

Vorige 1 2 Volgende