Onroerendgoedtransacties

Omtrent "onroerendgoedtransacties" vindt u op notaris.be nog deze 32 artikels.

Vorige 1 2 Volgende

Altijd een bodemattest nodig bij verkoop van een eigendom?

Gratis verzekering gewaarborgd wonen van de Vlaamse regering

Sinds april biedt de Vlaamse regering opnieuw een gratis verzekering "Gewaarborgd wonen" aan. Ze voorziet een dekking voor wie een hypothecaire lening...

EEN ONROEREND GOED VERKOPEN: IS EEN BODEMATTEST VERPLICHT?

Stel: u wil een onroerend goed verkopen in Vlaanderen. Is het dan altijd verplicht om een bodemattest aan te vragen? U krijgt het...

Witwaspreventie

Sinds 1998 legt de wet de notaris op om de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) onmiddellijk op de hoogte te brengen wanneer...

Onroerend goed kopen als ongehuwde minderjarige

Wat als een minderjarige een onroerend goed wil kopen en een hypotheek wenst aan te gaan? Kan hij zelf akten ondertekenen? U krijgt het...

Meerwaardebelasting bij verkoop van onbebouwde onroerende goederen

Over welke goederen gaat het? Wanneer moet de meerwaardebelasting betaald worden? U krijgt het antwoord in onze video van de week.  Alles over kopen,...

Is de voorlopige oplevering van een nieuwbouwappartement wel voorlopig?

Wat houdt de voorlopige oplevering in? Wat is het verschil met de definitieve oplevering? En wat is de rol van bouwpromotor, aannemer...

Meerwaardebelasting bij verkoop onroerend goed

Wat houdt deze belasting in? Wanneer moet deze worden betaald? En op welk bedrag wordt deze belasting berekend? U krijgt het antwoord in onze...

Onroerende goederen schenken in Brussel wordt goedkoper

In Vlaanderen werden de schenkingstarieven in 2015 verlaagd. Vanaf 2016 voeren ook Wallonië en Brussel een verlaging van de schenkingsrechten in voor...

Wat is een commandverklaring?

Een commandverklaring is een verklaring waarbij de koper een goed anoniem kan kopen, door een “ogenschijnlijke” koper aan te duiden. Indien de...

GewOP

Het Gewestelijk Ontwikkelingsplan. Het abattement van 60 000 euro wordt verhoogd tot 75 000 euro wanneer de verkrijging een onroerend goed betreft dat...

Fiscale aftrek van de lening

Dit wil niet zeggen dat de fiscus de lening terugbetaalt in de plaats van ontlener, maar het betekent alleen dat de ontlener...

Wet Breyne

De wet Breyne (of de Woningbouwwet) is een specifieke regelgeving bedoeld om de bouwer van een huis of de koper van een...

Mede-eigendom

Bij mede-eigendom wordt het eigendomsrecht opgesplitst tussen verschillende personen. De mede-eigenaars hebben elk aanspraak op een “aandeel” in mede-eigendom. Een mede-eigendom kan...

Collectieve eigendom

Bij een collectieve eigendom is er sprake van één eigendom die behoort aan een collectieve groep eigenaars. De eigendomsrechten worden niet gesplitst,...

Multi-eigendom

Dit is hetzelfde als een “gedeelde eigendom” of een “timesharing”. De eigenaars van een onroerend goed mogen elk gedurende een beperkte en...

Voorlopige oplevering

De voorlopige oplevering van een gebouw is het moment waarbij de bouwheer de sleutels krijgt van de aannemer. Vanaf dit moment wordt...

Verkoop op lijfrente

Verkoop op lijfrente is een kanscontract waarbij een persoon levenslang of voor een maximale termijn een bepaalde rente betaalt aan andere persoon,...

Watertoets

Bij de verkoop van een onroerend goed moet de notaris verschillende zaken nagaan om te zorgen dat de verkoop juridisch helemaal in...

Risicogrond

Bij de verkoop van een onroerend goed moet de notaris verschillende zaken nagaan en meedelen aan de partijen. Eén van die zaken...

Onroerend erfgoed

Bepaalde onroerende goederen worden in Vlaanderen als erfgoed beschouwd omwille van hun historische, archeologische, culturele of artistieke waarde. Deze goederen zijn onderworpen...

Samenwonen en aankopen: wat zijn de gevolgen van een gezamenlijke aankoop?

Vooraleer je tot aankoop overgaat, wend je je best tot een notaris om een en ander te bespreken. In vele gevallen gebeurt de...

Kan ik als minderjarige samen met mijn meerderjarige echtgenoot een onroerend goed aankopen?

Door het huwelijk bent u van rechtswege ontvoogd en is uw meerderjarige echtgenoot curator over u. Mits de bijstand van uw echtgenoot-curator...

Kunnen ouders hun eigendom verkopen zonder toestemming van de kinderen?

Zolang de ouders beiden in leven zijn kunnen zij volledig vrij beschikken over hun eigendommen, zonder daarvoor de kinderen te moeten raadplegen Bij...

Kan een persoon, opgenomen in een rusthuis, zijn eigendom nog verkopen?

Geen enkele wet verbiedt dit. Van zodra men meerderjarig is, en gezond van geest, kan men steeds vrij beschikken over zijn goederen...

Vorige 1 2 Volgende