Wat bij overlijden?

Noch het overlijden van de verhuurder, noch het overlijden van de huurder (tenzij uiteraard bij een contract van levenslange huur) maken een einde aan het huurcontract.

 

Dit moet worden verdergezet door de erfgenamen.