Verplichte poging tot verzoening bij een huurprobleem

Wanneer partijen met een huurprobleem voor de vrederechter verschijnen, moet hij op de dag van de inleidende zitting van de procedure eerst proberen de partijen te verzoenen vooraleer een uitspraak te doen.

 

Is er een betwisting omtrent bijvoorbeeld huurschade, huurherstellingen, huurprijsaanpassing, huurachterstallen of uithuiszetting, dan moeten de partijen voor de rechter eerst onderling tot een akkoord proberen te komen (een minnelijke schikking treffen).

Indien de partijen tot een oplossing komen dan wordt dit door de vrederechter opgenomen in een proces-verbaal dat uitvoerbare kracht heeft.

De procedure is kosteloos. Beide partijen moeten wel aanwezig zijn anders kan de procedure niet worden toegepast.

 
 

De notaris-bemiddelaar

In de context van verzoening bij huurproblemen verwijzen we naar de rubriek 'conflicten oplossen' waar de bemiddelnde rol van de notaris verder behandeld wordt.