Het Vlaams huurgarantiefonds

Het Vlaams huurgarantiefonds is op 1 januari 2014 in werking getreden en heeft als doel verhuurders te beschermen tegen verderfde huurinkomsten als gevolg van niet betaling van huurgelden. Merk op dat dit fonds ook in het belang bestaat van de huurders die door plotse tegenslagen dreigen uitgezet te worden.  

 

De aansluiting bij het fonds kan enkel gebeuren voor woninghuur en dient te gebeuren binnen de twee maanden na ondertekening van de huurovereenkomst. Per huurovereenkomst moet er een eenmalige forfaitaire kost van 75 euro betaald worden.
Het fonds zal slechts tussenkomen wanneer de huurder gedurende drie maanden nalaat zijn huur te betalen. Er moet een vordering bij de vrederechter ingesteld zijn met een vordering tot ontbinding en uithuiszetting. De vrederechter moet een aanzuiveringsregeling van maximaal 12 maanden opgelegd hebben. De uitbetaling door het fonds bedraagt maximaal 3 maanden huurgelden en is onderworpen aan een plafond van 2700 euro.