Woninghuurwet

Wet die van toepassing is op een schriftelijke huurovereenkomst betreffende een woning die door de huurder als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt en dit met de toestemming van de verhuurder.

 

Omtrent "woninghuurwet" vindt u op notaris.be nog deze 10 artikels.

Woninghuur - Aanrekening van bemiddelingskosten voor de verhuring van een woning

Vanaf 17 augustus 2009 mogen de kosten van bemiddeling door een derde (bv. een vastgoedmakelaar)  om een nieuwe huurder te zoeken, niet...

Energiecrisis: kan je verhuurder de huurprijs indexeren?

Veel huurders kijken met gefronste wenkbrauwen naar de brief die aankondigt dat hun huurprijs wordt gewijzigd. Zomaar de huurprijs ‘indexeren’… kan dat...

Huurovereenkomst met vaste datum

Is tegenstelbaar aan een derde (meestal een eventuele koper van het gehuurde goed) die de bestaande huurovereenkomst zal moeten eerbiedigen. Een huurovereenkomst...

Uitzettingsbeding

Een huurovereenkomst kan in een uitzettingsbeding voorzien om de verhuurder het recht te geven de huurder uit de woning te zetten bij...

Onderhuur

Bij een onderhuur verhuurt de huurder zelf een deel van de woning aan een andere persoon. Die andere persoon is dan de...

Renovatiecontract

Partijen kunnen bij het sluiten van de huurovereenkomst of later overeenkomen dat de huurder zich ertoe verbindt de nodige werken (zowel kleine...

Woninghuurwet

Wet die van toepassing is op een schriftelijke huurovereenkomst betreffende een woning die door de huurder als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt en dit met...

Hoofdverblijfplaats

De plaats waar de natuurlijke persoon, eventueel met zijn gezin, effectief en op doorlopende wijze verblijft. De inschrijving in het bevolkingsregister is...

Wat zijn de voordelen van een geschreven huurovereenkomst?

Een huurovereenkomst komt tot stand van zodra verhuurder en huurder overeengekomen zijn om een bepaald eigendom ter beschikking te stellen van de...

Opzeg van een huurovereenkomst voor een woning.

De huur neemt een einde: wanneer de duur voor dewelke zij is aangegaan verstrijkt of, in het geval van...