Vastgoedtransacties

Omtrent "vastgoedtransacties" vindt u op notaris.be nog deze 89 artikels.

Vorige 1 2 3 4 Volgende

Prijsbewimpeling

Dit is bv. het geval wanneer de verkoop wordt gesloten voor € 100.000, maar de partijen komen overeen te laten beschrijven op...

Meerwaardebelasting

De meerwaardebelasting is de belasting op het verschil tussen de verkoopprijs van het verkochte goed en de oorspronkelijke aankoopprijs. Het verkopen van...

Kredietopening

Bij een kredietopening krijgt de lener, hier kredietnemer genoemd, het recht om over een bepaald bedrag te beschikken gedurende een bepaalde of...

Borg

Dit is iemand die zicht contractueel verbindt om een bepaalde schuld te betalen indien de persoon die de schuld is aangegaan niet...

Vaste rentevoet

Een rentevoet die gedurende de ganse looptijd van toepassing zal zijn.  

Variabele rentevoet

De rentevoet zal dalen of stijgen evenredig met de schommelingen van de algemeen geldende rentevoet. Er wordt wel een minimum en een...

Schuldsaldoverzekering

Indien de lener overlijdt, betaalt de verzekeringsmaatschappij het nog verschuldigde saldo van de te betalen lening.

Lening

Bij een lening wordt de volledige som (het kapitaal) onmiddellijk ter beschikking gesteld van de lener. Deze laatste is verplicht het kapitaal...

Onroerend goed

Is een terrein en alles wat zich daar vast (onroerend) op bevindt, zoals een huis, afsluitingen, verhardingen,...

Stedenbouwkundige inlichtingen

Onder "stedenbouwkundige inlichtingen" wordt alle informatie verstaan die betrekking heeft op de gewestelijke, provinciale of gemeentelijke voorschriften die gelden voor bouwen en...

Wat betekent de term voor vrij en onbelast?

In een notariële verkoopakte zal je vrijwel steeds de vermelding terugvinden dat het eigendom verkocht wordt 'voor vrij en onbelast'. Dit is...

Wat is een verkoop op lijfrente?

De verkoop op lijfrente is een verkoop waarbij de koper zich verbindt levenslang of voor een vastgestelde maximumtermijn aan de verkopers of...

Verkoop op lijfrente. Wat als de koper niet betaalt?

De verkoop op lijfrente is in feite een verkoop als een andere, maar waarbij de koper de prijs niet betaald heeft bij...

Ik verkoop mijn eigendom. Hoe wordt de onroerende voorheffing verrekend?

De onroerende voorheffing (in de volksmond 'de grondlasten') is een belasting verschuldigd door degene die op 1 januari van een bepaald jaar...

Vorige 1 2 3 4 Volgende