In de context van "successieplanning" vindt u op notaris.be nog volgende 88 artikels.

Vorige 1 2 3 4 Volgende

76 Progressievoorbehoud
Progressievoorbehoud een fiscale techniek bij schenkingen van onroerende goederen die de berekening

77 Gesplitste aankoop
De gesplitste aankoop is een techniek in successieplanning waarbij de ouders enkel het vruchtgebruik

78 Burgerlijke maatschap
De burgerlijke maatschap wordt vaak gebruikt in het kader van vermogensbeheer en successieplanning.

79 Wat is een langst-leeft-al? - wat is een keuzebeding?
In het wettelijk stelsel (dit is het stelsel waaronder de meeste echtgenoten zijn gehuwd) komt bij o

80 Wilt u iemand een schenking doen ? Hoe regelt u dit?
1. Hoe kan u iemand iets schenken? Wenst u meubelen, geld, juwelen of kasbons te schenken, dan kan u

81 Waarom een successieplanning?
Successieplanning heeft in eerste instantie tot doel uw erfenis zelf te organiseren. Een tijdige en

82 Successieplanning: Begin bij een huwelijkscontract
Huwelijkspartners kunnen elkaar vaak beter beschermen door een kleine ingreep in hun huwelijkscontra

83 Successieplanning: wat kunnen samenwoners doen?
Daar er voor feitelijke samenwoners geen en voor wettelijke samenwoners slechts een zeer beperkt erf

84 Een successie plannen impliceert schenken aan de volgende generatie?
Door de roerende of onroerende erfgoederen in een vroeger stadium bij de kinderen te parkeren, bouwt

85 Successieplanning: denk tijdig aan uw toekomst
Een belangrijk instrument om uw successie te plannen en daarbij het wettelijk voorziene pad te doork

86 Successieplanning: zorg eventueel voor een generatiepact
Weet tot slot dat schenken niet noodzakelijk tot gevolg heeft dat u zich helemaal in uw blootje zet.

87 Heeft successieplanning enkel nut voor grote vermogens?
Een vaak voorkomend misverstand is dat successieplanning enkel is weggelegd voor mensen met een groo

88 Ik heb een kind met een beperking. Wat kan ik regelen om zijn toekomst veilig te stellen?
Ouders van kinderen met een fysieke of mentale beperking zitten vaak met een aantal kopzorgen. &lsqu

Vorige 1 2 3 4 Volgende