Successieplanning

Omtrent "successieplanning" vindt u op notaris.be nog deze 93 artikels.

Vorige 1 2 3 4 Volgende

Aantal testamenten en zorgvolmachten in de lift

Belgen stellen steeds meer testamenten en zorgvolmachten op. Dat blijkt uit cijfers van de Federatie van het Notariaat (Fednot). In de eerste...

Slim geld schenken aan je kind? Dat doe je zo!

Klik hier om te downloaden

De afschaffing van het fiscaal voordeel bij duolegaten

Infofiche in samenwerking met Stichtingen.be en VEF. Klik op de afbeeldingen om te downloaden.

Een testament opstellen

Klik op de afbeelding om te downloaden

Hoe kan je een kind helpen om een woning te verwerven?

Klik op de afbeelding om te downloaden

De anticipatieve inbreng

Klik om te downloaden

Decujus

Gangbare aanduiding in de rechtstaal van een erflater (Degene die is overleden en enig bezit - geld, goederen (en mogelijke schulden) - als...

Progressievoorbehoud

Progressievoorbehoud een fiscale techniek bij schenkingen van onroerende goederen die de berekening van de verschuldigde schenk- en/of erfbelasting beïnvloedt. Het komt er...

Gesplitste aankoop

De gesplitste aankoop is een techniek in successieplanning waarbij de ouders enkel het vruchtgebruik van het onroerend goed aankopen, terwijl het kind/de...

Burgerlijke maatschap

De burgerlijke maatschap wordt vaak gebruikt in het kader van vermogensbeheer en successieplanning. Het is een vennootschap met een burgerlijk doel die...

Wilt u iemand een schenking doen ? Hoe regelt u dit?

1. Hoe kan u iemand iets schenken? Wenst u meubelen, geld, juwelen of kasbons te schenken, dan kan u dit doen met een...

Waarom een successieplanning?

Successieplanning heeft in eerste instantie tot doel uw erfenis zelf te organiseren. Een tijdige en georkestreerde verdeling van het toekomstig erfvermogen draagt...

Successieplanning: Begin bij een huwelijkscontract

Huwelijkspartners kunnen elkaar vaak beter beschermen door een kleine ingreep in hun huwelijkscontract. Zo kan een eigen goed van één van de...

Successieplanning: wat kunnen samenwoners doen?

Daar er voor feitelijke samenwoners geen en voor wettelijke samenwoners slechts een zeer beperkt erfrecht is voorzien, moeten zij dit zelf organiseren...

Een successie plannen impliceert schenken aan de volgende generatie?

Door de roerende of onroerende erfgoederen in een vroeger stadium bij de kinderen te parkeren, bouwt men de belastbare basis in de...

Successieplanning: denk tijdig aan uw toekomst

Een belangrijk instrument om uw successie te plannen en daarbij het wettelijk voorziene pad te doorkruisen, is het testament. Zo is voor...

Successieplanning: zorg eventueel voor een generatiepact

Weet tot slot dat schenken niet noodzakelijk tot gevolg heeft dat u zich helemaal in uw blootje zet. De notaris kan door...

Heeft successieplanning enkel nut voor grote vermogens?

Een vaak voorkomend misverstand is dat successieplanning enkel is weggelegd voor mensen met een groot vermogen. Wat meestal vergeten wordt, is dat...

Vorige 1 2 3 4 Volgende