In de context van "successieplanning" vindt u op notaris.be nog volgende 37 artikels artikels.

Vorige 1 2 Volgende

26 Progressievoorbehoud
Progressievoorbehoud een fiscale techniek bij schenkingen van onroerende goederen die de berekening van...

27 Gesplitste aankoop
De gesplitste aankoop is een techniek in successieplanning waarbij de ouders enkel het vruchtgebruik...

28 Burgerlijke maatschap
De burgerlijke maatschap wordt vaak gebruikt in het kader van vermogensbeheer en successieplanning. Het...

29 Wat is een langst-leeft-al? - wat is een keuzebeding?
In het wettelijk stelsel (dit is het stelsel waaronder de meeste echtgenoten zijn gehuwd) komt bij overlijden...

30 Wilt u iemand een schenking doen ? Hoe regelt u dit?
1. Hoe kan u iemand iets schenken? Wenst u meubelen, geld, juwelen of kasbons te schenken, dan kan u...

31 Waarom een successieplanning?
Successieplanning heeft in eerste instantie tot doel uw erfenis zelf te organiseren. Een tijdige en georkestreerde...

32 Successieplanning: Begin bij een huwelijkscontract
Huwelijkspartners kunnen elkaar vaak beter beschermen door een kleine ingreep in hun huwelijkscontract....

33 Successieplanning: wat kunnen samenwoners doen?
Daar er voor feitelijke samenwoners geen en voor wettelijke samenwoners slechts een zeer beperkt erfrecht...

34 Een successie plannen impliceert schenken aan de volgende generatie?
Door de roerende of onroerende erfgoederen in een vroeger stadium bij de kinderen te parkeren, bouwt...

35 Successieplanning: denk tijdig aan uw toekomst
Een belangrijk instrument om uw successie te plannen en daarbij het wettelijk voorziene pad te doorkruisen,...

36 Successieplanning: zorg eventueel voor een generatiepact
Weet tot slot dat schenken niet noodzakelijk tot gevolg heeft dat u zich helemaal in uw blootje zet....

37 Heeft successieplanning enkel nut voor grote vermogens?
Successieplanning beoogt vooral het vermogen van de ene generatie zo goedkoop mogelijk naar de andere...

Vorige 1 2 Volgende