pm

Officiële persmededeling

150.000 Vlamingen verleenden al een zorgvolmacht

24 juni 2020

Op 15 maart, net voor het begin van de quasi-lockdown, hadden al bijna 150.000 Vlamingen een zorgvolmacht laten registreren. Vooral in de provincie Antwerpen is de zorgvolmacht in trek. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Bovendien zijn het niet alleen de senioren die zo’n volmacht verlenen. Van alle Vlamingen die in 2020 al een zorgvolmacht hebben opgemaakt, is ruim een kwart jonger dan 65 jaar.

 Op 15 maart 2020 waren er door de notarissen in de vijf Vlaamse provincies 147.125 zorgvolmachten geregistreerd.
Met een zorgvolmacht kan je schikkingen treffen voor het geval je zelf niet meer in staat bent om je vermogen te beheren door ouderdom, ziekte of een ongeval.
Zo kan iedereen een lasthebber aanduiden - bijvoorbeeld de kinderen of een vriend - om de geldzaken in zijn plaats te beredderen. Je kan aan die persoon de opdracht geven om de huur en de energierekeningen te betalen of om de pensioenen en/of andere inkomsten te innen. Je kan in de zorgvolmacht ook bepalen onder welke modaliteiten en voorwaarden de lasthebbers goederen uit je vermogen mogen schenken of verkopen.
Sinds 1 maart 2019 is het ook mogelijk om in de zorgvolmacht te bepalen welke zorg je wenst, bijvoorbeeld in welk rust- of verzorgingstehuis je wenst opgenomen te worden.

Door een zorgvolmacht op te stellen en door zelf een of meerdere lasthebbers aan te duiden, vermijd je dat je geldzaken worden beheerd door een bewindvoerder die je niet kent.

Antwerpen
Voor het eerst bekeek Fednot hoeveel zorgvolmachten er in de Vlaamse provincies al zijn verleend.
Daaruit blijkt dat het verlenen van een zorgvolmacht het meest in trek is in de provincie Antwerpen met 37.900 geregistreerde zorgvolmachten in de periode van 1 september 2014 tot 15 maart 2020. Daarmee is Antwerpen goed voor een marktaandeel van 25,8 procent. Op de tweede en derde plaats volgen de provincies West- en Oost-Vlaanderen.

Steeds jonger
Uit de analyse blijkt ook dat Vlamingen op steeds jongere leeftijd een zorgvolmacht opstellen. In 2015 was de gemiddelde leeftijd in Vlaanderen 77 jaar. In 2020 is dat nog 72 jaar. Dit jaar is ruim een kwart (26,5 procent) van de volmachtgevers zelfs jonger dan 65 jaar. In 2015 was dat nog maar 16 procent.

Waarop letten?
Hoe duidelijker de zorgvolmacht is opgesteld, hoe minder discussie tussen de lasthebbers. Bovendien kan de notaris wijzen op mogelijke belangenvermenging. Denk bijvoorbeeld aan het geval waarbij iemand een schenking inplant aan een kind. Dan moet je goed opletten wie je als lasthebber aanduidt om discussie te vermijden. De notaris kan je daar bij helpen.

Om geldig te zijn moet je een zorgvolmacht laten registreren via de notaris of via de griffie van het vredegerecht. De registratie is cruciaal. Zonder registratie, kan de zorgvolmacht geen uitwerking hebben.

Bron: Fednot