33

Successieplanning: Begin bij een huwelijkscontract

Huwelijkspartners kunnen elkaar vaak beter beschermen door een kleine ingreep in hun huwelijkscontract. Zo kan een eigen goed van één van de partners worden ingebracht in het gemeenschappelijke vermogen of kan aan de langstlevende partner het keuzerecht worden gegeven om zich alle of bepaalde goederen uit de gemeenschap toe te bedelen.