De maatschap

Een maatschap is een vennootschapsvorm zonder rechtspersoonlijkheid. Het is een samenwerkingsvorm die meer flexibiliteit biedt, zowel bij de oprichting (onderhands), als naar ontbinding toe. Een maatschap wordt slechts minimaal gereglementeerd. Partijen kunnen de maatschap in grote mate zelf structureren en afstemmen op hun eigen noden en op de realisatie van het beoogde project.

De beperkte formaliteiten bij een maatschap maakt dat deze vennootschapsvorm geschikt is voor samenwerkingsverbanden van tijdelijke aard - zowel tussen bedrijven als tussen personen.

Denk bijvoorbeeld aan een loodgieter en een schrijnwerker die vaak samenwerken in het kader van projecten en samen materiaal aankopen. Zij kunnen hun activiteiten uitoefenen en hun professionele verhouding organiseren aan de hand van een maatschap.

 

Ook voor successieplanning wordt vaak beroep gedaan op de maatschap. Er wordt dan op fiscaal vlak een splitsing gecreëerd tussen de economische en de juridische eigendom: de schenker kan zijn vermogen doen overgaan op zijn rechtsopvolgers zonder daarom meteen afhankelijk te worden van hun beslissings- en beschikkingsmacht: hij behoudt de controle over het vermogen dat hij overdraagt. Ook in de internationale fiscale planningen wint de maatschap steeds meer aan belang.

 

De oprichting van een maatschap is een zuiver contractueel. De tussenkomst van de notaris zal niet vereist zijn om een maatschap op te richten. De partijen hebben dus een grote vrijheid om hun samenwerking zelf te organiseren, volgens hun eigen inzichten en volgens de noden van hun project.

Door het ontbreken van rechtspersoonlijkheid zijn de vennoten wél onbeperkt aansprakelijk. Zij staan zelf in voor de schulden van de maatschap.

 

Twee subvormen: de V.O.F en de Comm.V

De varianten van de maatschap, nl. de VOF & de CommV., hebben wél rechtspersoonlijkheid. Er is altijd onbeperkte aansprakelijkheid tussen  de vennoten, behalve bij de CommV. Daar zijn de stille vennoten enkel aansprakelijk ten belope van hun inbreng.

 

De maatschap is vandaag onderworpen aan het ondernemingsrecht. De maatschap heeft dan ook inschrijvingsplicht  in de Kruispuntbank van Ondernemingen.