De boekhouding van je onderneming

De boekhouding van de onderneming bevat informatie over alle inkomsten en uitgaven van de onderneming, samen met de nodige bewijsstukken (facturen, rekeninguittreksels, afschrijvingstabellen…). Een correcte boekhouding bijhouden is belangrijk om zicht te krijgen op de financiële situatie van je onderneming.

 

 

Enkelvoudige boekhouding

Als kleine onderneming - eenmanszaken, vennootschappen onder firma en gewone commanditaire vennootschappen met een jaaromzet kleiner dan 500.000 euro excl. btw - volstaat een ‘enkelvoudige boekhouding’.

Bij een enkelvoudige boekhouding (ook nog vereenvoudigde boekhouding genoemd) hou je een volledig overzicht bij van de uitgaven en de inkomsten aan de hand van verschillende documenten:

  • een verkoopdagboek,
  • een aankoopdagboek;
  • een financieel dagboek;
  • een inventarisboek.
 

Dubbele boekhouding

Eénmanszaken, vennootschappen onder firma en gewone commanditaire vennootschappen met een jaaromzet van meer dan 500.000 euro én alle andere vennootschappen (ongeacht hun omzet) moeten een ‘dubbele boekhouding’ bijhouden. Ook hier moeten alle inkomsten en uitgaven bijgehouden worden. Bij een dubbele boekhouding worden de transacties dubbel geboekt in het grootboek: tegenover  elke verrichting komt een betaling of een ontvangt. Zo worden beide zijden (debet en credit) in evenwicht gehouden. De dubbele boekhouding geeft een getailleerd beeld van de bedrijfsvoering.

 
 

Een boekhouding bijhouden is een complexe aangelegenheid, vooral voor starters. Je boekhouder kan je hierbij begeleiden.