Wat is een patrimoniumvennootschap?

Een patrimoniumvennootschap is een vennootschap die tot doel heeft om roerend (bv. kapitaal, aandelen) en onroerend vermogen (bv. vastgoed) te beheren. De patrimoniumvennootschap is onderworpen aan de vennootschapsbelasting, niet aan de personenbelasting (die geldt voor particulieren).

 

 

Wat zijn de voordelen van een patrimoniumvennootschap?

Het oprichten van een patrimoniumvennootschap biedt voordelen. Het leidt tot een aanzienlijke belastingbesparing en ze maakt het mogelijk om het familievermogen te beheren en te behouden.

Concreet zijn de voordelen van zo'n vennootschap:

  • Je kan bij een patrimoniumvennootschap je interesten op een hypothecaire lening volledig aftrekken. Particulieren kunnen alleen  een forfaitaire aftrek toepassen op de  enige eigen woning.
  • Ook andere kosten komen fiscaal in aanmerking (verzekeringen, onderhoudskosten, registratierechten). Je kan de woning volledig afschrijven;
  • Ook bij een patrimoniumvennootschap is er sprake van aandelen. Voordeel is dat je die aandelen kan schenken aan je erfgenamen (om zo hoge successierechten te vermijden). Dan geniet je van het voordelig ‘vlak’ tarief van 3%. Merk op dat je erfgenamen dan nog niet van de inkomsten of het goed  kunnen genieten. Hiervoor moet het geschonken goed uit de patrimoniumvennootschap worden gebracht. Daaraan is een prijskaartje verbonden. 
 

Mogelijke nadelen van een patrimoniale vennootschap

  • De fiscale grondslag  bij de verhuur van een woning in een patrimoniumvennootschap: de belasting wordt geheven op de werkelijke huurinkomsten. Als een particulier een woning verhuurt aan een andere particulier, wordt hij belast op het kadastraal inkomen van de woning ( vermeerderd met een bepaalde coëfficiënt) wat leidt tot een lagere belasting
  • Bij de verkoop van een onroerend goed in een patrimoniumvennootschap , is er altijd een meerwaardebelasting verschuldigd.. Bij de verkoop van een woning door een particulier is dit slechts het geval wanneer de verkoop binnen de vijf jaar na de aankoop heeft plaatsgevonden.
  • Er zijn kosten verbonden aan het beheer van de vennootschap zelf, bv. kosten aan boekhouders.

 

 
 

Niet iedereen is gebaat bij de oprichting van een patrimoniumvennootschap. Veel hangt af van jouw wensen en  vermogen. Dit bepaalt welke belastingen spelen. Je notaris zal je kunnen helpen met de vraag of een oprichting wel zinvol of aangewezen is.