De aandeelhoudersovereenkomst

In een aandeelhoudersovereenkomst kunnen zakenpartners bepaalde afspraken maken in verband met de overdraagbaarheid van aandelen, de winstbestemming, het bestuur van de vennootschap, of de geschillenregeling.

 

 

Niet hetzelfde als statuten

In tegenstelling tot de opmaak van de statuten, is het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst  niet  verplicht. De statuten bieden dan ook het belangrijkste kader voor het beheer van de vennootschap. Wel kunnen de oprichters bepaalde zaken concretiseren of verder regelen met een aandeelhoudersovereenkomst.

 Een aandeelhoudersovereenkomst is een onderhands document . Het is niet tegenstelbaar aan de vennootschap zelf (die een eigen rechtspersoon is). Gevolg is  dat er  onduidelijkheid kan zijn over de doorwerking van afspraken uit een aandeelhoudersovereenkomst binnen de vennootschap zelf,  een belangrijk aandachtspunt.

De statuten van een vennootschap en de eventuele aandeelhoudersovereenkomst regelen beiden bepaalde aspecten rond het beheer van je vennootschap. Daarom worden ze best met elkaar afgestemd. Je notaris zal je hierin verder begeleiden.