Hoe wijzig je de statuten van je vennootschap?

Een vennootschap evolueert met de jaren. Zijn er wijzigingen op til, dan kan het zijn dat je de statuten moet aanpassen. Bijvoorbeeld omdat je  nieuwe activiteiten wil ontplooien of het kapitaal van je vennootschap wilt verhogen of de naam ervan wilt veranderen. Om de statuten van een BV, een NV of een CV aan te passen, moet je een beroep doen op een notaris. Hij zal een notariële akte opmaken en die laten publiceren.

 

 

Procedure

  • Om de statuten te wijzigen moeten de aandeelhouders samenkomen om over de statutenwijziging te beslissen. Dat gebeurt via een strikte procedure. De aandeelhouders beslissen met een bepaalde meerderheid. Welke meerderheid precies vereist is, hangt af van de beoogde wijziging. De aandeelhouders mogen via een volmacht vertegenwoordigd worden. De notaris zal vaststellen dat de statutenwijziging wordt aangenomen.
  • Vaak zijn er ook verslagen nodig. Deze worden door de bestuurders opgemaakt. Ook bedrijfsrevisoren, boekhouders en accountants zullen soms bepaalde verslagen moeten opmaken.  
  • Eenmaal de nieuwe statuten bekrachtigd zijn, zullen de statuten van je onderneming gewijzigd worden. Dat noemt men de ‘coördinatie van de statuten’.
  • Bovendien moet de buitenwereld  kennis krijgen van de nieuwe regels die gelden op jouw vennootschap. Daarom zal de notaris deze wijzigingen registreren en publiceren in het Belgisch Staatsblad. De notaris legt ook de gecoördineerde statuten neer in de statutendatabank en registreert eventuele aanpassingen van de clausules voor vertegenwoordigingsbevoegdheden in de mandatendatabank.

Bovendien kan de vennootschap ook worden omgezet in een vennootschap van een andere vorm, mits wordt voldaan aan de voorwaarden die de wet voor een dergelijke operatie stelt. Zij zal dan nieuwe statuten aannemen die moeten worden opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die gelden voor de vorm die de vennootschap heeft gekozen.

 

 
 

De nieuwe vennootschapsregels: zorg dat je in orde bent met je statuten tegen 1 januari 2024!

De vennootschapsregels zijn grondig gewijzigd sinds 1 mei 2019. Vennootschappen die sindsdien zijn opgericht,  vallen automatisch onder de nieuwe regels. De nieuwe regels hebben een grote impact op de gekozen vennootschapsvorm.

Heb je een vennootschap die is opgericht  vóór 1 mei 2019? Dan zal je de statuten van de vennootschap moeten omvormen om in orde te zijn met de nieuwe regelgeving. Hiervoor doe je beroep op een notaris. Hierbij zijn er verschillende aandachtspunten :

  • Sinds 1 januari 2020 zijn de nieuwe vennootschapsregels ingegaan voor bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen.. Sindsdien moet je de statuten laten aanpassen om deze in overeenstemming te brengen met nieuwe wetgeving.
  • 31 december 2023 is de uiterste deadline. De rechtsvorm van jouw vennootschap neemt dan automatisch één van de nieuwe rechtsvormen aan. Zijn je statuten niet tijdig aangepast? Dan ben je als bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor de potentiële schadelijke gevolgen. Bovendien speelt de automatische omzetting naar een rechtsvorm misschien in jouw nadeel…

Statuten raadplegen? Dat kan gewoon online!

Een van de grote nieuwigheden van de vennootschapshervorming voor ondernemers is de mogelijkheid om online de initiële en gecoördineerde statuten van hun vennootschappen te raadplegen.

Indien zij in een notariële akte zijn opgenomen, worden de initiële statuten (bij oprichting van een vennootschap) of de gecoördineerde statuten (bij wijziging van een vennootschap) door de notaris in de statutendatabank neergelegd.

De statutendatabank bewaart alle versies van de statuten van vennootschappen die voortvloeien uit in België verleden notariële akten, vanaf de oprichting van de vennootschap tot de allerlaatste bijwerking van de statuten. Deze wettelijke databank, beschikbaar sinds 1 mei 2019, maakt deel uit van het dossier van de vennootschapen is gratis online te raadplegen via de website Statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden.