Voor een NV gaan

De NV (naamloze vennootschap) is de vennootschapsvorm voor ondernemingen van een zekere omvang. Bij deze vennootschappen primeert het aantrekken van kapitaal. Dankzij het nieuwe vennootschapsrecht, dat op 1 mei 2019 in werking trad, zijn een aantal starre regels over het bestuur van een NV verdwenen. Sindsdien is het ook mogelijk dat één enkele persoon een NV opricht. Om een NV op te richten heb je een oprichtingsakte nodig. Hiervoor kan je terecht bij een notariskantoor.

 

 

Oprichters en aandeelhouders in de NV

Net zoals bij de BV, mag de NV door één of meerdere personen worden opgericht. Dit kunnen zowel rechts- als natuurlijke personen zijn.

De aansprakelijkheid van de aandeelhouders blijft beperkt tot hun inbreng. Wel kunnen de aandeelhouders als oprichters aansprakelijk worden gesteld indien blijkt dat er bij aanvang onvoldoende middelen werden ingebracht om een normale activiteit uit te voeren.

 

Aanvangsvermogen bij de NV

Om een NV op te richten heb je kapitaal nodig. Er geldt een wettelijk minimumkapitaal van  61.500 euro.  Inbrengen van nijverheid (knowhow en arbeid) mogen niet vergoed  worden door middel van aandelen.

Net zoals bij de CV en de BV, moeten de oprichters van een NV een financieel plan voorzien.

 

 

Bestuur van de NV

De NV kan bestuurd worden door:

  • een raad van bestuur;
  • door een enige bestuurder;
  • of door een duaal regime met een raad van toezicht en een directieraad.

Daarnaast kunnen één of meerdere personen worden aangesteld voor het dagelijks bestuur.

 

 

Aandelen overdragen met een NV

De aandelen in een NV zijn vrij verhandelbaar, maar de statuten kunnen deze verhandelbaarheid beperken of daar voorwaarden aan koppelen.

 

Hoe werken de stemrechten bij een NV?

In principe geldt het principe ‘één aandeelhouder = één stem’. De statuten van een NV mogen daarvan afwijken. .

Beursgenoteerde vennootschappen mogen  een dubbel stemrecht van loyauteit toekennen aan  aandeelhouders op naam die al minstens twee jaar aandeelhouder zijn. Net zoals bij de BV kan een oprichter via de statuten een grotere flexibiliteit invoeren.

 

 

Wanneer mag je winst uitkeren in de NV?

De winsten en reserves mogen worden uitgegeven op basis van een balanstest. Het kapitaal wordt verminderd volgens een notariële akte van kapitaalvermindering.