De commanditaire vennootschap

De commanditaire vennootschap is een maatschap. Het bijzondere aan deze vennootschapsvorm is dat de commanditaire vennootschap wél rechtspersoonlijkheid heeft. Dit in tegenstelling tot de VOF. Een andere bijzonderheid is dat er bij een commanditaire vennootschap ook ‘stille’ vennoten aan boord kunnen zijn.

 

“Stille” en “beherende” vennoten

In tegenstelling tot de beherende vennoten houden de ‘stille’ vennoten zich niet bezig met het beheer van de vennootschap. Ze zijn louter de geldschieters. De beherende vennoten staan in voor het beheer. Zij hebben dan ook de zeggenschap over het bedrijf.

Een commanditaire vennootschap bestaat altijd minstens uit één stille vennoot en één beherende vennoot.

 

Aansprakelijkheid bij een commanditaire vennootschap

Een commanditaire vennootschap moet niet opgericht worden met een notariële akte. Een onderhandse akte volstaat. Er is ook geen verplicht startkapitaal die je moet voorzien. Om een commanditaire vennootschap op te richten moet je minstens met twee zijn.

Een aandachtspunt is wel dat de beherende vennoten onbeperkt persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn. ‘hoofdelijk’ betekent dat schuldeisers alle vennoten voor het geheel van de schuld kunnen aanspreken (en niet elk voor hun deel). Het privévermogen van de vennoten is niet afgeschermd. De stille vennoten, of de geldschieters, zijn enkel maar aansprakelijk ten belope van wat ze geïnvesteerd hebben.

Een mogelijk nadeel van de commanditaire vennootschap is dat je geen winst kan uitkeren zolang de onderneming verlieslatend is.

 
man schenkt koffie commanditaire vennootschap

 

Matthijs en Jan zijn twee vrienden die hun droom willen waarmaken. Ze willen een grote foodtruck kopen en periodiek in de grootste steden een koffiefenomeen worden. Om hun droom waar te maken starten ze een commanditaire vennootschap op waarbij zij beherende vennoten worden. Hun ouders geven hen een duwtje in de rug. Ze investeren elk 20.000 euro als stille vennoot. Matthijs en Jan zijn onbeperkt aansprakelijk. De ouders zijn elk aansprakelijk ten belope van wat ze geïnvesteerd hebben.