Verkoopovereenkomst

De onderhandse overeenkomst is een overeenkomst waarbij een onroerend goed wordt verkocht en die het geheel van rechten en plichten omschrijft van de verkoper en de koper. De verkoopsovereenkomst (compromis) komt tot stand wanneer de koper en verkoper het eens zijn over het voorwerp en de prijs van een overeenkomst.

 

Omtrent "verkoopovereenkomst" vindt u op notaris.be nog deze 39 artikels.

Vorige 1 2 Volgende

Verkoopovereenkomst

De onderhandse overeenkomst is een overeenkomst waarbij een onroerend goed wordt verkocht en die het geheel van rechten en plichten omschrijft van...

Compromis

Een compromis is een vaak gebruikt begrip voor “onderhandse verkoopovereenkomst”. Vaak wordt ook het begrip “voorlopige verkoopovereenkomst” gebruikt, wat misleidend is. De...

Onderhandse verkoopovereenkomst

Onderhandse overeenkomst (of “compromis”) komt tot stand als partijen beiden een wilsovereenstemming hebben bereikt over het voorwerp en de prijs van de...

Vernietiging (van een overeenkomst)

Partijen kunnen de vernietiging vragen van een overeenkomst wanneer niet aan bepaalde vereisten werd voldaan om de overeenkomst te mogen sluiten. Zo...

Wat betekent de term voor vrij en onbelast?

In een notariële verkoopakte zal je vrijwel steeds de vermelding terugvinden dat het eigendom verkocht wordt 'voor vrij en onbelast'. Dit is...

Wat is een voorlopige verkoopovereenkomst?

De term 'voorlopige verkoopovereenkomst' is misleidend omdat die de indruk wekt dat zowel koper als verkoper van de aankoop/verkoop zouden kunnen afzien,...

Wat is het verschil tussen een onderhandse verkoopovereenkomst en een optie?

Vooreerst enige verduidelijking omtrent het begrip 'voorlopige verkoopovereenkomst' dat vaak gebruikt wordt als synoniem van 'onderhandse verkoopovereenkomst' of 'compromis'. Deze term is misleidend...

Hoe groot moet het voorschot zijn bij het ondertekenen van een onderhandse verkoopovereenkomst?

Wanneer het gaat om de verkoop van een te bouwen of een in aanbouw zijnde woning, zegt de wet dat het voorschot...

Hoe legt u een aankoop vast?

U doet dit met een verkoopovereenkomst, vaak compromis genoemd. De notaris maakt een verkoopovereenkomst op maat. Zo bent u er zeker van dat...

Eerst kopen en dan lenen?

De vraag van de kip of het ei. Probeer vóór u koopt al een akkoord te krijgen bij een kredietinstelling. Vraag desnoods...

Wat na de ondertekening van de verkoopovereenkomst?

De notaris maakt na een hele reeks opzoekingen een authentieke akte en geeft de verkoop hierdoor een officieel karakter. Akte kwijt ? Geen...

Ik heb een bod voor een woning aanvaard via een sms. Ben ik nu gebonden?

Bij deze vraag moet je een goed onderscheid maken tussen verschillende zaken: de overeenkomst, het bewijs van de overeenkomst en de precontractuele...

Er rust een voorkooprecht op het goed dat ik wil kopen, wat betekent dit concreet voor mij?

Een voorkooprecht is eigenlijk een recht om bij voorrang een goed aan te kopen. De houder van een voorkooprecht (een huurder, de...

Waarom heb je een authentieke akte nodig, als je toch al een verkoopovereenkomst hebt?

Een verkoop komt tot stand wanneer de koper en de verkoper een wilsovereenstemming hebben bereikt over het voorwerp en de prijs van...

Vorige 1 2 Volgende