Centraal register van huwelijksovereenkomsten (crh)

Omtrent "Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten (CRH)" vindt u op notaris.be nog deze 15 artikels.

Oprichting Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten

Uw huwelijkscontract of wijzigingsakte laten registreren? Als u een huwelijkscontract of wijzigingsakte afsluit, zal uw notaris dat voortaan registreren in een centraal register...

Wat is het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten?

Welke gegevens zitten er in deze databank? Welke verplichtingen moet uw notaris nakomen? U krijgt het antwoord in onze video van de week Alles...

Notaris.be breidt uit met MyBox: de tool bevat info over huwelijks- en samenlevingscontracten

Stel dat u ooit een samenlevings- of huwelijkscontract heeft afgesloten bij uw notaris. Is uw papierwerk perfect op orde en kan u...

CRH (centraal register van huwelijksovereenkomsten)

Het CRH is een centrale gegevensdatabank waarin huwelijksovereenkomsten, wijzigingsakten en samenlevingsovereenkomsten worden opgenomen. Het register bestaat enkel uit metagegevens; de inhoud van...

Wat is het CRH (Centraal Register van Samenlevings- en Huwelijksovereenkomsten)?

Het Centraal register van Samenlevings- en Huwelijksovereenkomsten (of “CRH”) is een databank van gegevens met betrekking tot samenlevingsovereenkomsten opgemaakt tussen wettelijke samenwoners...

Welke gegevens kan ik terugvinden in CRH?

Sinds 1 september 2011 worden alle bij een notaris opgetekende huwelijksovereenkomsten verplicht geregistreerd in het CRH. Daarnaast hebben de notariskantoren vanaf deze...

Welke informatie kan ik niet terugvinden in het CRH?

In het register bevindt zich niet de inhoud van de akten zelf. De akten worden er alleen maar geregistreerd.  Daarnaast is het bijhouden...

Wat is de betekenis van de verschillende types huwelijksvermogensstelsel?

Naast de gegevens van de betrokken personen en de gegevens van de notaris, wordt het huwelijksvermogensstelsel aangeduid dat in het huwelijkscontract wordt...

Ik vind mijn samenlevings- of huwelijkscontract niet terug in het CRH?

U zult uw huwelijksovereenkomst(en) terugvinden als het voldoet aan volgende voorwaarden: De overeenkomst werd opgesteld door de notaris De akte dateert  vanaf 01/09/2011 vanaf 01/09/1981 op...

Kan ik gegevens van een ander persoon opzoeken in het CRH?

Neen, op deze website kan u alleen maar uw persoonlijke gegevens terugvinden. Alle registraties in het Centraal Register van Samenlevings- en Huwelijksovereenkomsten...

Ik stel vast dat mijn gegevens onjuist of onvolledig zijn. Welke instantie kan ik contacteren?

Indien u, na raadpleging, vaststelt dat de gegevens onjuist zijn of onvolledig, raden wij u aan om contact op te nemen met...

Ondertussen ben ik gescheiden, maar ik zie nog registraties van mijn vorige samenlevings-of huwelijksovereenkomst vermeld staan. Is dit correct?

Alle notariële samenlevingsovereenkomsten en alle huwelijksovereenkomsten worden verplicht vermeld in het CRH, ongeacht de burgerlijke staat van de partijen, dus ongeacht of...

Ik zie een vonnis of een arrest tussen mijn registraties in het CRH staan. Wat wil dit zeggen?

Het CRH bevat sinds 1 september 2015 ook de vonnissen en arresten die een invloed kunnen hebben op de samenlevingsovereenkomst of de...

Wat als ik mijn resulta(a)t(en) wil uitprinten?

Er is geen printknop voorzien op de website zelf. Wilt u toch een afdruk maken, dan kunt u dit met de printfunctie...

Wat is het wettelijk kader van het CRH?

De wet van 14 januari 2013 houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie, de wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale...