Oprichting Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten

8 september 2011

Uw huwelijkscontract of wijzigingsakte laten registreren? Als u een huwelijkscontract of wijzigingsakte afsluit, zal uw notaris dat voortaan registreren in een centraal register. Sinds 1 september 2011 is het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten, kortweg CRH, operationeel. Dit register is een aanvulling op het reeds bestaande Centraal Register van Testamenten (CRT), dat voortaan ook in een modernere databank wordt opgenomen. Het ene wordt een centrale gegevensdatabank voor alle huwelijksovereenkomsten, het tweede is een databank voor alle geregistreerde testamenten en andere beschikkingen die hun uitwerking hebben na overlijden.

Om welke huwelijkscontracten of wijzigingsakten gaat het?
Alle voorhuwelijkse huwelijkscontracten die na 1 september 2011 worden opgesteld, worden geregistreerd. Wijzigt u uw bestaande huwelijksstelsel tijdens het huwelijk, dan zal ook de wijzigingsakte geregistreerd worden. De notaris moet de akte registreren binnen de 15 dagen na het verlijden van de akte.
Daarnaast zullen de notarissen ook alle huwelijkscontracten en wijzigingsakten registreren die zij de laatste 30 jaar hebben opgemaakt en waarvan beide echtgenoten nog in leven zijn. Zelfs als de echtgenoten intussen gescheiden zijn.

Welke gegevens worden geregistreerd?
Het register bevat enkel metagegevens, niet de akten zelf. Het register geeft alleen aan of u een huwelijkscontract of wijzigingsakte heeft opgemaakt en voor welk stelsel u koos. De akte en de inhoud ervan zelf blijven dus vertrouwelijk.

Wat kost de registratie?
De registratie van nieuwe huwelijkscontracten en wijzigingsakten kost 25 euro per echtgenoot of 50 euro per koppel.
De bestaande huwelijksovereenkomsten van vóór 1 september 2011 zullen kosteloos geregistreerd worden.

Wie mag het register inkijken?
In de eerste plaats de notarissen zelf, maar ook o.a. gerechtsdeurwaarders en overheden. Schuldeisers krijgen alleen toegang via een notaris of een deurwaarder.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat