Voorkooprecht

Een voorkooprecht is het recht van een persoon (pachter of huurder) of van een overheidsinstelling (OCMW, stad,...) om het verkochte goed met voorrang aan te kopen.  Een voorkooprecht kan voortkomen uit de wet of uit een overeenkomst. Als je een verkoopovereenkomst ondertekent, dan moet de notaris nagaan of iemand een voorkooprecht heeft op het goed. Als dat het geval is, dan moet die persoon of instelling gevraagd worden of ze hun voorkooprecht nog willen uitoefenen.

 

Omtrent "voorkooprecht" vindt u op notaris.be nog deze 3 artikels.