In de context van "langstlevende echtgenoot" vindt u op notaris.be nog volgende 20 artikels.

1 Erfrecht langstlevende echtgenoot

2 Hoe zit het erfrecht voor kinderloze koppels in mekaar?

3 Verkoop ouderlijk huis door de langstlevende echtgenoot

4 Hoe kunnen echtgenoten elkaar beschermen bij een overlijden?

5 Erfrecht langstlevende echtgenoot
Heeft de langstlevende echtgenoot, net als de kinderen, recht op een voorbehouden deel van de erfeni

6 Erfrechtregeling langstlevende bij kinderen uit vorig huwelijk
Op wat heeft de langstlevende recht? En wat met de kinderen? Wat kan er al dan niet geregeld worden

7 De vijf meest gestelde vragen over erven
Er komt heel wat kijken bij een erfenis. Zowel bij een erfenis ontvangen als je eigen erfenis regele

8 Nieuw in Huwen en samenwonen
Een huwelijkscontract is meer dan ooit een instrument geworden om aan successieplanning te doen. In

9 Hoe zit het erfrecht voor kinderloze koppels in mekaar?
Kunnen kinderloze koppels alles aan mekaar nalaten? Indien één van hen overlijdt: alle

10 Verkoop ouderlijk huis door de langstlevende echtgenoot
Stel: vader is lange tijd geleden overleden. Moeder is deels eigenaar van de gezinswoning en deels v

11 9 interessante vragen over erven
Ik beschouw het kind van mijn partner als mijn kind, kan ik hem laten erven? Stiefkinderen hebben g

12 Hoe kunnen echtgenoten elkaar beschermen bij een overlijden?
Wat voorziet het erfrecht qua bescherming? Wat als het koppel kinderen heeft? U krijgt het antwoord

13 Worden je kinderen uit je eerste huwelijk benadeeld als je hertrouwt?
Hertrouwen en erfrecht: wat zijn de regels? Naar wie gaat je erfenis: naar je kinderen of naar je ni

14 Wat erven echtgenoten van mekaar?
Wat als je al dan niet kinderen hebt? Wat bij een tweede huwelijk? En wat zegt het nieuwe erfrecht h

15 Mijn partner is overleden. Wat met de lopende facturen en domiciliëringen?
Wanneer een partner overlijdt, staat de wereld even stil voor de langstlevende partner. De regeling

16 Erfrecht: wat als u geen kinderen heeft?
Indien u geen kinderen heeft, is het belangrijk om na te gaan en vast te leggen wat er met uw vermog

17 Is het erfrecht van de langstlevende huwelijkspartner gewijzigd sinds 1 september 2018?
Ons erfrecht heeft sinds 1 september 2018 een grondige up-date ondergaan. Over de nieuwe regels die

18 Het vruchtgebruik op rekeningen... wat is dat?
Het vruchtgebruik erven betekent dat je het recht krijgt om te genieten van bepaalde goederen. Zoals

19 Huwelijksvoordelen
Het gekozen huwelijksstelsel heeft belangrijke gevolgen voor de echtgenoten wanneer er é&eacu

20 Overlevingspensioen
Een overlevingspensioen geeft aan de langstlevende partner (weduwe of weduwenaar) een pensioen dat b