Langstlevende echtgenoot

Omtrent "langstlevende echtgenoot" vindt u op notaris.be nog deze 20 artikels.

Erfrecht langstlevende echtgenoot

Hoe zit het erfrecht voor kinderloze koppels in mekaar?

Verkoop ouderlijk huis door de langstlevende echtgenoot

Hoe kunnen echtgenoten elkaar beschermen bij een overlijden?

Erfrecht langstlevende echtgenoot

Heeft de langstlevende echtgenoot, net als de kinderen, recht op een voorbehouden deel van de erfenis? Wat als er een testament bestaat?...

Erfrechtregeling langstlevende bij kinderen uit vorig huwelijk

Op wat heeft de langstlevende recht? En wat met de kinderen? Wat kan er al dan niet geregeld worden via testament? U...

De vijf meest gestelde vragen over erven

Er komt heel wat kijken bij een erfenis. Zowel bij een erfenis ontvangen als je eigen erfenis regelen. In beide gevallen kun...

Nieuw in Huwen en samenwonen

Een huwelijkscontract is meer dan ooit een instrument geworden om aan successieplanning te doen. In een huwelijksovereenkomst kunnen echtgenoten afspraken maken en...

Hoe zit het erfrecht voor kinderloze koppels in mekaar?

Kunnen kinderloze koppels alles aan mekaar nalaten? Indien één van hen overlijdt: alles naar de langstlevende? Maar wat als ook de tweede...

Verkoop ouderlijk huis door de langstlevende echtgenoot

Stel: vader is lange tijd geleden overleden. Moeder is deels eigenaar van de gezinswoning en deels vruchtgebruiker. Ze heeft twee kinderen. Moeder...

9 interessante vragen over erven

Ik beschouw het kind van mijn partner als mijn kind, kan ik hem laten erven? Stiefkinderen hebben geen wettelijk erfrecht. Toch zijn...

Hoe kunnen echtgenoten elkaar beschermen bij een overlijden?

Wat voorziet het erfrecht qua bescherming? Wat als het koppel kinderen heeft? U krijgt het antwoord in onze tip van de week.

Worden je kinderen uit je eerste huwelijk benadeeld als je hertrouwt?

Hertrouwen en erfrecht: wat zijn de regels? Naar wie gaat je erfenis: naar je kinderen of naar je nieuwe partner? Kan je...

Wat erven echtgenoten van mekaar?

Wat als je al dan niet kinderen hebt? Wat bij een tweede huwelijk? En wat zegt het nieuwe erfrecht hierover? U krijgt het...

Mijn partner is overleden. Wat met de lopende facturen en domiciliëringen?

Wanneer een partner overlijdt, staat de wereld even stil voor de langstlevende partner. De regeling van administratieve zaken moet zich een weg...

Erfrecht: wat als u geen kinderen heeft?

Indien u geen kinderen heeft, is het belangrijk om na te gaan en vast te leggen wat er met uw vermogen zal...

Is het erfrecht van de langstlevende huwelijkspartner gewijzigd sinds 1 september 2018?

Ons erfrecht heeft sinds 1 september 2018 een grondige up-date ondergaan. Over de nieuwe regels die betrekking hebben op de erfrechtelijke reserve...

Het vruchtgebruik op rekeningen... wat is dat?

Het vruchtgebruik erven betekent dat je het recht krijgt om te genieten van bepaalde goederen. Zoals de naam het al zegt: je...

Huwelijksvoordelen

Het gekozen huwelijksstelsel heeft belangrijke gevolgen voor de echtgenoten wanneer er één komt te overlijden. De huwelijksvoordelen zijn de voordelen die de...

Overlevingspensioen

Een overlevingspensioen geeft aan de langstlevende partner (weduwe of weduwenaar) een pensioen dat berekend wordt op basis van de loopbaan van de...