Huurwaarborg

Een huurwaarborg is meestal een som geld die de verhuurder kan gebruiken wanneer de huurder zijn verplichtingen niet nakomt of schade aanricht aan het gehuurde goed. Een huurwaarborg betalen is geen wettelijke verplichting, maar wordt wel vaak bedongen in een huurovereenkomst. Na afloop van de huurovereenkomst krijgt de huurder zijn waarborg (en de interesten) terug.

 

Omtrent "huurwaarborg" vindt u op notaris.be nog deze 2 artikels.