Gezinswoning

De gezinswoning is de gezamenlijke hoofdverblijfplaats waar partners met hun gezin normaal leven. Ze hebben er hun ‘voornaamste belangen’.

Gehuwden moeten alle beslissingen over hun gezinswoning samen nemen, ook al is maar 1 van hen eigenaar van de woning of staat er maar 1 naam op de huurovereenkomst. Dat is de bescherming van de gezinswoning. Dezelfde bescherming geldt bij wettelijk samenwonenden.

 

Omtrent "gezinswoning" vindt u op notaris.be nog deze 49 artikels.

Vorige 1 2 Volgende

Hoe als zelfstandige je gezinswoning beschermen?

Hoe kan je als zelfstandige ervoor zorgen dat schuldeisers geen beslag kunnen leggen op je gezinswoning? Wat is een verklaring van onbeslagbaarheid? U...

Samenwonen of trouwen: wat als er kinderen zijn?

In onze moderne maatschappij is trouwen al lang niet meer de norm. Veel koppels kiezen bewust of onbewust om feitelijk of wettelijk...

Samenwonen of trouwen?

Feitelijk samenwonen, wettelijk samenwonen of trouwen: met welke verschillen moet je rekening houden? Op het vlak van je erfenis bv.? Wat met...

Een woning kopen in Vlaanderen: meteen in actie schieten of nog even uitstellen?

De verlaging van de registratiebelasting bij de aankoop van een gezinswoning komt eraan. De hamvraag is: kan je best zo snel mogelijk...

Wat erven echtgenoten van mekaar?

Wat als je al dan niet kinderen hebt? Wat bij een tweede huwelijk? En wat zegt het nieuwe erfrecht hierover? U krijgt het...

Je gezinswoning al schenken aan je kinderen of in de erfenis laten zitten?

Wat is de beste optie? Kan je belastingen besparen? Hoeveel bedraagt de schenkbelasting? En de erfbelasting? Laat het zeker eens berekenen door...

Een gezinswoning kopen in Vlaanderen: gedaan met het ‘klein’ beschrijf!

Er is over het nieuw verkooprecht van 7% al veel inkt gevloeid, maar vandaag is het nieuw tarief écht van toepassing op...

Wat je moet weten over een nieuw samengesteld gezin

Wat kan je zoal regelen binnen een nieuw samengesteld gezin? In verband met de gezinswoning? En wat met de erfenis: wie heeft...

Ik wil een gezinswoning kopen, maar ik heb mijn eerste woning nog niet verkocht: toch recht op 7%?

Sinds 1 juni 2018 kan een natuurlijke persoon – onder bepaalde voorwaarden – een “eigen” gezinswoning aankopen tegen een verlaagd tarief van...

Ik wil een nieuwbouwwoning kopen, kan ik genieten van de 7% registratiebelasting?

Het Vlaams Gewest past sinds 1 juni 2018 en nieuw verlaagd registratietarief van 7% verkooprecht toe bij de aankoop van een enige...

Ik ben zelfstandige. Kunnen schuldeisers beslag leggen op mijn gezinswoning als de zaken ooit mislopen?

Zelfstandigen kunnen hun privévermogen op verschillende manieren beschermen. Op de eerste plaats kunnen ze hun privévermogen afscheiden van hun beroepsvermogen door een...

Een gezinswoning kopen in Vlaanderen: hoeveel belastingen betaalt u?

Op 1 juni 2018 werden de Vlaamse registratierechten hervormd. De hervorming maakt komaf met wat we het “klein beschrijf” noemden en maakt...

Vastgoed en liefde: 7 vragen die je misschien niet durft te stellen…

Samenwonen met je partner is een belangrijke beslissing. Niet alleen als je samen een woning koopt, maar ook als één van de...

Ondernemen in 2020: Is je woning al beschermd?

Als zelfstandige kan je bij de notaris een verklaring onbeslagbaarheid van de gezinswoning laten opstellen. Deze verklaring zorgt ervoor dat je professionele...

Ben je een zelfstandige? 4 tips om je vermogen te beschermen!

De coronacrisis is voor iedereen een bijzonder moeilijke periode, ook voor ondernemers. De financiële tegenslagen die hieruit voortvloeien, tonen aan hoe kwetsbaar...

Nieuwe updates in de vastgoedwereld: raadpleeg onze FAQ's

Alweer veel nieuwe updates in de vastgoedwereld! Verhuizen is weer mogelijk én de Vlaming krijgt nog eens twee maanden uitstel om registratiebelasting...

Een woning kopen: Waarom moet ik een waarborg of voorschot betalen?

Bij de aankoop van een woning is het gebruikelijk om een waarborg of voorschot te betalen. Waarom is dit aan te raden?...

Vastgoedprijzen in de Vlaamse provinciehoofdsteden in de lift

Een woning kopen in de vijf Vlaamse provinciehoofdsteden werd in 2020 een stuk duurder. De prijzen voor woonhuizen stegen gemiddeld met +6,7%...

Je gezinswoning beschermen tegen schuldeisers met de verklaring van onbeslagbaarheid

Ben je zelfstandig? Dan is het belangrijk om je gezinswoning te beschermen tegen aanspraken van je schuldeisers. Dat kan je doen met...

Vanaf 1 januari 2022: 1% registratiebelasting voor wie ingrijpend energetisch renoveert of sloopt en (gedeeltelijk) herbouwt

Binnenkort genieten kopers die een gezinswoning verwerven van een verlaagd registratietarief van 1% als ze zich verbinden om de woning ingrijpend energetisch...

Waarom is het nuttig om een notaris vroeg in te schakelen bij het kopen van een woning?

Speelt de notaris enkel en alleen een rol bij de ondertekening van een akte? Nee hoor! De notaris speelt een rol gedurende...

Heb je altijd recht op 3% verkooprecht wanneer je een woning koopt?

Vlaanderen kent verschillende registratietarieven. Wie een onroerend koopt, betaalt 12% registratierechten. Maar in veel gevallen hebben kopers recht op een verlaagd tarief Wie...

Preferentiële goederen

Zijn de gezinswoning en het daarin aanwezige huisraad. De langstlevende echtgeno(o)t(e) en wettelijke samenwonende hebben een wettelijk vruchtgebruik op deze goederen. Opgelet, in...

Verklaring van onbeslagbaarheid van de gezinswoning

Een zelfstandige kan zijn gezinswoning (hoofdverblijfplaats) beschermen door bij de notaris een “verklaring van onbeslagbaarheid” aan te vragen. Deze verklaring heeft als...

Vorige 1 2 Volgende